Fyldte 75 år på Valentins dag

På Valentins dag, den 14. februar, fyldte tidl. direktør Mogens Larsen 75 år.Mogens Larsen var i en menneskealder medlem af bestyrelsen, først for forlaget Scandinavia og derefter for Udfordringen indtil 2007. Han har også været bestyrelsesformand for Skandinavisk Børnemission og en periode også formand for den internationale bestyrelse.
Mogens Larsen stammer fra Vestervig i Thy, men kom som ung i lære som sælger i Silkehuset i København og har tilbragt det meste af livet her – bortset fra studier på Evangelical Bible Institute i Frankrig 1958-61 og erhvervsarbejde i USA 1978-79. Han var direktør i Western Service.
I 1965 var Mogens Larsen praktisk leder af Billy Graham-kampagnen i Forum, og han var i mange år først leder og derefter med i bestyrelsen for Youth for Christ. Kirkeligt set hører han og Jytte til i Missionsforbundet, men er tværkirkeligt indstillet.
På sine gamle dage rejser den tidligere erhvervsmand til Asien og Afrika, hvor han forsøger at hjælpe kristne ledere på sin egen måde.
Jytte og Mogens har tre børn, teologen Jesper, finanskvinden Susanne og socialarbejderen Kristian.
Henri.