Brugsbog til gudstjenester

”Liturgisk håndbog II” er en rigtig værktøjs- og opslagsbog, der tæller 431 store og tætskrevne sider. Den er murstenstyk og omtrent som en liggende A 4 side. Dermed spændes forventningen om et indhold med en masse brugbare oplysninger. Og der er noget at forvente. Bogens primære målgruppe er folkekirken og kirker, der anvender samme praksis med fast tilbagevendende tekster til kirkeåret.
Denne bog demonstrerer, hvad et familiesamarbejde, alle praktikere, kan blive til. Helle Christiansen, tidligere formand for den danske præsteforening, Marianne Christiansen, præst og tidl. bispekandidat, (begge døtre af tidligere biskop Henrik Christiansen), samt Helle Christiansens mand, Ole Brinth, 2. organist ved Haderslev domkirke, har lavet en brugsbog – kaldet en inspirationsbog -, som man med stort udbytte kan gå på opdagelse i. Læsning af et par sider af denne bog, og man føler sig sprænglærd. Her er mængder af viden på behagelig og letlæst vis informativt og systematisk formidlet.
1. del beværter os i en meget kyndig og fængende fremstilling om historie og tradition bag kirkeårets højtider og de enkelte dage. Man bliver hurtigt klar over, at den lange litteraturliste bagi er blevet grundigt brugt. Der tages udgangspunkt i 1. tekstrække, den ældste. Ikke alle de mange dage i trinitatistiden gennemgås for sig, men i mindre grupper. Der levnes også til de enkelte dage plads til en redegørelse for farver og symboler, såsom ægget eller fugl føniks, symbolet på opstandelsen. Nært sammenknyttet til det gennemgås, hvilken kor- og orgelmusik der kan bruges til dagen, med fornem stilmæssig gennemgang af konkrete komponisters værker. Peter Møller og Knut Nystedt knyttes fx til påskedag.
2. del byder med to hele sider til hver eneste søndag/helligdag på leksikalsk oversigt over brugbare salmer og musik til dagen. I musikken kommes der vidt omkring i både klassisk og nyere repertoire.
3. del skal man give sig god tid til. For her følger en mængde meget anvendelige oversigter og registre, ofte sat ind i skemaer, f.eks. om det temamæssige valg af salmer; indledningsbibelversets inspirationsmulighed for dagens øvrige tekster og musik; og den bedste og ikke før sete, der nærmest er hele bogen værd!: Jeg kender en salme, f.eks. Lover den Herre, og skemaet viser mig efter alfabetisk opslag, hvilke dage den kan anvendes.
To små indvendinger: Alt stoffet kunne for at lette oversigten være ordnet efter 1 fortløbende systematik i stedet for 3. Og kirkeårets opdeling plejer at starte med 1. s. i adv. og ikke ved påskedag. Det er til besvær, at der er lavet om på det.
Denne håndbog II kan sagtens stå alene, uden at man derfor mangler nr. I om kirkens liturgi.
Erik Linow

Ole Brinth,
Helle Christiansen
og Marianne Christiansen:
Året og dagen
– Liturgisk håndbog II
431 sider • 398 kr. • Anis