Udfordringens fascinerende hjemstedsby

Spændende bog om historien og det åndelige liv i Christiansfeld.Jeg oplever det som noget særligt at komme til Christiansfeld, denne meget anderledes og yderst fascinerende by. Det er noget helt specielt at stå i Brødremenighedens Kirke, gå rundt i Søstrehuset, hvor Udfordringen har til huse, eller besøge Gudsageren, Brødremenighedens kirkegård. Christiansfeld er en by for sig.Nu har Udfordringens redaktør, Henri Nissen, skrevet en bog om byen. ”Hjerternes By – Christiansfeld” Han skriver i begyndelsen af bogen: ”Som tilflytter har jeg i skrivende stund ‘kun’ boet her i godt 20 år. Men før bør man heller ikke udtale sig, når voksne taler…!”

Byen og historien

At Henri Nissen er fascineret af byen, mærker man ikke mindst i bogens første kapitel, hvor han tager læserne med på en guided tur rundt i Christiansfeld og øser af sin store viden om byen. Sproget er sprudlende og fængslende. Det er tydeligt, at Henri er glad for sin by og gerne formidler byens historie og åndelige liv til dem, han guider rundt. Læs bogen – hele bogen – og brug senere bogens første kapitel som guidebog rundt i Christiansfeld. Med den er man i godt selskab.
Efter rundturen kan man kaste sig over byens historie og beretninger om kendte folk fra byen. Man læser om Fristaden Christianfelds helt egen historie fra byens opståen i 1773 til 2008. Man bliver introduceret til Brødremenighedens passion og historie og lærer kirken at kende. Man kommer i selskab med Brødremissionens grundlægger grev Zinzendorf og hans spændende liv, og så møder man salmedigteren Niels Johannes Holm, den socialt indstillede kammerherreinde Christina Frederica, byens egen maler, Jeppe Madsen Ohlsen, Afrikamissionær Ma-ma Larsen og Søren Kierkegaard, hvis far Michael Pedersen Kierkegaard hørte til de aktive i Brødresocietetet i København.

En speciel påske

Bogen har en spændende beskrivelse af påskemorgen på Gudsageren, jul i Brødremenigheden og de særlige felderdage. Altsammen er med til at give et levende billede af Brødremenigheden. Påsken er den største højtid i Brødremenigheden. Gennem 11 gudstjenester gennemlever man hvert år Jesu lidelse og død og fejrer opstandelsen med en helt speciel gudstjeneste. ”Påskemorgen mødes man i kirkesalen kl. 6.30, en ½ time før solopgang ”mens det endnu er mørkt”. Der er ingen klokker, intet orgelspil, bare stilhed. Men netop som solens første stråler begynder at komme fra øst, kommer præsten ind fra sidedøren og råber: ”Herren er opstanden!”, mens han iler hen mod prædikestolen. Menigheden svarer enstemmigt tilbage: ”Ja, han er sandelig opstanden!” En bevægende tradition, som også kendes fra ortodokse kirker.
Efter en kort gudstjeneste går man i procession med basunkoret i spidsen ud til Gudsageren. På mig virker det meget fascinerende og taler på flere måder om opstandelsen.

Til inspiration

Bogens sidste kapitel ”Begravelse eller genopståen? kan give god inspiration til præster og kirkeledere fra såvel folkekirken som i frikirkerne, der ønsker at søge inspiration til kirkefornyelse og til åndelig vækkelse. Der er meget at hente i historien om Brødremenigheden og deres åndelige historie.
Og så får man naturligvis også historien om honninghjerterne – ikke at forglemme.
Bogen er fyldt med flotte fotos af kunstfotografen Barry Pringle og journalist på Udfordringen, Henriette Bjarne Hansen. Det er en meget flot bog, en glad bog og så giver den masser af god viden. Har man ikke besøgt Christiansfeld før, så får man lyst til det, når man har læst bogen. God læsning og god tur til Christiansfeld.

Henri Nissen:
Hjerternes By – Christiansfeld
144 sider
198 kr.
Udfordringens Forlag