Spændende thriller

Teglgaards nye roman er ligesom hans tidligere romaner meget velskrevet.”Ingen mennesker er almindelige, dertil er mennesker for vidunderligt skabt, alle er unikke, uudgrundelige”, siger Theodor Hansson, der er overlæge på et psykiatrisk sygehus i Thomas Teglaards seneste roman En anden mands hævn.Han har netop skrevet en mentalobservation om en patient, der skulle i retten. I samme forbindelse siger han, at samvittigheden er ”en slags biprodukt af socialiseringen”, der kan afhjælpes med psykoterapi.
Overfor denne påstand står kriminalassistent Ejnar Joakimsen med sin. I sin fritid interesserer han sig for arkæologi, historie og teologi og leder efter en mening med livet. Han har en helt anden mening om samvittigheden: ”At socialiseringen kunne (og skulle) skabe en øm samvittighed, var han på det rene med, men han var nået frem til, at samvittigheden var langt mere end det. Den kunne ikke alene forklares biologisk og socialt, der måtte noget mere til, noget højere.” Videre siger han, at ”samvittigheden er et gode, som absolut ikke skal forjages med terapi.”

Svær at lægge fra sig

I disse to postulater finder vi romanens egentlige budskab, en roman, der starter som en socialrealistisk roman med en hovedperson, Leon, der er småskizoid og et offer for omsorgssvigt i barndommen på grund af forældrenes alkoholmisbrug, men glider over i at være en spændende thriller, hvor spændingen følger læseren til det sidste. Den er svær at lægge fra sig, når man er kommet i gang.

Vil tage hævn

Leons barndomsven, Emil, sender ham to bånd, som han lytter igennem. Heraf fremgår det, at Emils kone er blevet voldtaget og myrdet, og at han selv er bange for, at konens morder stræber ham efter livet. Leon føler sig forpligtet til at tage hævn på vennens vegne – og så går det ellers over stok og sten i en roman fyldt med drama, forelskelse, humor, et kig ind i mange personers psyke og jagten på Emils morder. Jeg skal ikke her løfte sløret for mere. Men blot sige, at Leon med sine oplysninger om vennens død ønsker at tage hævn og alligevel rammes af tvivl, en tvivl, der kan gøre det umuligt at handle retfærdigt og hævne.

Masser af sandheder

Romanen er, som Teglgaards tidligere romaner, meget velskrevet og med flere sjove indfald i sproget og spændende sprogbilleder. Mange vil huske Thomas Teglgaard fra hans fremragende roman Uddrift. Her brugte han helt klart sin viden fra sit arbejde som psykiater. Denne viden bruges i mindst lige så høj grad i En anden mands hævn. Ved de fleste af bogens personer får vi et kig ind i psykiaterens værksted, og man fornemmer, at de som typer er hentet ud af værkstedet for at leve deres liv i romanen, og vi får gennem en thriller masser af sandheder om mennesket, menneskeheden og menneskelivet.
Bogen er udgivet af forlaget Fokal, der hører hjemme under Lohses ”hat”, men det er bestemt ikke nogen typisk Lohse-bog, langt fra, men behøver den nu også at være det? Jeg synes, det er forfriskende, at Lohse i de senere år med flere udgivelser har vist, at de har format til at gå uden for det traditionelle Lohse-koncept.

Thomas Teglgaard:
En anden mands hævn
304 sider • 299,95 kr.
Fokal/Lohse

Se også facebook:
”Diskussionsgruppe:
En anden mands hævn”.