Nærmere Gud?

John Bevere er kendt som radikal omvendelsesprædikant, og hans seneste udgivelse falder i så henseende i tråd med tidligere udgivelser.Langt hen ad vejen er bogen udmærket. Forfatteren konfronterer lunkenhed og kompromis samt understreger den enkelte troendes pligt til at leve adskilt fra verden. Fokus er ikke blot på de ”traditionelle” synder, men også på manglende medfølelse for ”enker og faderløse” i kirkerne og tilsvarende ofte upåagtede områder. Forfatteren skriver naturligvis ud fra sin amerikanske baggrund, og nogle eksempler bærer præg af dette, men i alt væsentligt er pointerne almengyldige.
Forfatterens ærinde er at føre den enkelte ind i en intim relation til Gud, for det er denne relation eller position, som ifølge bogen er forudsætningen for at sejre over synd. Og enhver synd begynder ifølge forfatteren med en forudgående afvisning af at leve i Guds nærvær. Der er uden tvivl ofte noget rigtigt i det, men at Adam og Eva faldt midt i herligheden synes dog at indikere, at det ikke er helt så unuanceret.

Lidt for unuanceret

Bogens svaghed her som andetsteds er dens ofte lidt firkantede tilgang til emnet. Forfatteren betoner fx pligten til at undgå film og tv med voldsscener og seksuel umoral – for at undgå at tale om det, som Paulus ifølge forfatteren forbyder os at beskæftige os med. Men i betragtning af, at Bibelen meget direkte udpensler flere eksempler på både alvorlige synder og grusomheder og bruger disse som en del af dens fortælling, fortjener emnet en mere grundig og nuanceret behandling.

John Bevere er forfatter til adskillige bøger, bl.a. bestselleren „The Bait of Satan“

Værst er dog, at forfatteren postulerer at vide, at Jesus vil komme igen præcist 2000 år efter sin død, baseret på en fortolkning af konkrete skriftsteder. Den slags spekulationer, som er lodret imod Jesu egne ord om, at end ikke han, men kun Faderen kender tiden, undergraver i høj grad forfatterens troværdighed som bibellærer og profetisk røst til kirken.
For at få fuldt udbytte af bogen skal man kunne abstrahere fra sådanne pudsigheder, og det formåede jeg ikke helt for min del, selvom bogens ærinde ellers er glimrende.

John Bevere:
Et Hjerte i Brand
173 sider • 198 kr.
Alstrup