Bekymring og håb for Skandinavien

Under påsken var nordiske kristne samlet til gudstjeneste i Jerusalem, men blikket var rettet mod det sekulariserede Skandinavien.Sammen med den norske præst Kurt Hjemdal udtrykte Hans-Ole Bækgaard fra Den Danske Kirke i Jerusalem bekymring over den åndelige situation i norden ved en skandinavisk påskegudstjeneste i gravhaven i Jerusalem.

– Jeg håber, du tager budskabet med hjem til din hverdag, lød appellen fra den danske præst i Jerusalem, Hans-Ole Bækgaard, blot få meter fra tomme grav. Bag ham den norske præst, Kurt Hjemdal.

– Vi kommer fra en skandinavisk hjemlighed, hvor døden synes at tage magten. Kristendommen går tilbage. Nyateisme, sekularisering og materialisme tager over, indledte han.
– For de allerfleste af vore folkefæller er graven det sidste. De håber, der er noget mere, men for mange har håbet ikke nogen basis. De har mistet Jesus og troen, fortsatte han.
Hjemdal, der er formand i Normisjon, understregede imidlertid, at fremtiden for den kristne menighed og evangeliet ikke er afhængig af enkeltmennesker, men af ham, der både sætter i gang og formår at fuldføre.
– Netop når vi i disse år ser ”dødskræfterne” få overtaget i vort kære Skandinavien, så lad os fæste blikket på påskemorgenen og på den opstandne og vide, at Gud er mægtig til, når som helst, at gribe ind og gøre noget nyt.

Løft blikket på Jesus

– Påskemorgen siger, at det er Gud, der har verden og tilværelsen i sin hånd. Påskemorgen siger så stærkt, at livet har sejret, og livet sejrer. Også når vi, hans disciple, synes at være et svagt og afmægtigt folk i verden. Løft blikket og fæst det på den opstandne. Fremtiden tilhører Guds folk og enhver, der sætter sin lid til Jesus, proklamerede missionsformanden og fastslog, at selvmedlidenhed og bekymring ikke må hindre de kristne i at handle.
– Selvom det synes at gå den forkerte vej med for den kristne kirke i Skandinavien i disse år, skal vi være ambassadører for en levende Kristus i vor hjemlighed og vide, at evangeliet er stærkere end døden, Djævelen og synden.
I en kirkebøn bad Hjemdal for nordens folk i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne:
– Herre, kom på ny med evangeliets kraft. Rør vore folks hjerter til liv, vækkelse og fornyelse. Samme bøn blev fremsat for Mellemøsten, ligesom han bad for fred i Jerusalem.

Nordiske kristne, der fejrede påsken i Israel, blev opfordret til at tage budskabet med hjem til Skandinavien.
Fortæl det videre

Påskegudstjenesten i Jerusalem samler hvert år mange skandinavere. Det var Hans-Ole Bækgaard fra Den Danske Kirke i Udlandet, der ledte det. Bibelteksterne blev læst på både norsk, dansk, svensk og finsk, mens trosbekendelsen blev fremført på dansk.
Ligesom sin kollega opmuntrede Bækgaard dog forsamlingen til at tage budskabet med sig ind i de respektive baglande.
– Graven er tom. Jesus lever. Derfor er fremtiden din og min. Jeg håber, du tager budskabet med hjem til din hverdag. Gå og fortæl det videre til andre, lød hans appel, blot få meter fra den tomme grav i Jerusalem.