Bevægelse vil forny og starte nye kirker

Dansk Oase vil forny folkekirken og på 5 år mere end tredoble antal menigheder.Ånd vil have krop – i levende menigheder! Sådan lyder Dansk Oases vision frem mod år 2013, som blev præsenteret på bevægelsens generalforsamling lørdag den 28. marts.

Keld Dahlmann fremlagde store visioner for Dansk Oase.

Derfor vil bevægelsen starte helt nye kirker og gøre en indsats for at forny eksisterende sognekirker. Målet er, at der skal være 70 menigheder repræsenteret i Dansk Oases menighedsnetværk om fem år. I dag er 19 menigheder og to institutioner repræsenteret – foruden to menigheder og syv præster med observatørstatus.

Nye centermenigheder

Dansk Oases formand Keld Dahlmann fremlagde visionen:
Der skal startes såkaldte ”centermenigheder” i fem strategiske byer. 10 nuværende Oase-menigheder skal blive adoptionsmenigheder for nye menighedsspirer. Der skal trænes menighedsplantere, og målet er, at mindst 10 menighedsråd skal gennemføre et træningsprogram.
Af planen fremgår, at Dansk Oase også vil involvere andre. Drømmene skal nemlig realiseres i dialog med alle bevægelsens samarbejdspartnere.

Oasefolk skal være mere synlige

Derfor er det også naturligt at forny de eksisterende sognekirker. Det skal bl.a. ske ved, at bevægelsens grupper og medlemmer optræder synligt i folkekirkens mange fora. Der tilbydes et mentorforløb og efteruddannelse af sognepræster, og Oasefolket skal i det hele taget lære at tale såkaldt ”folkekirkesprog”.
Med den nye vision skal Dansk Oase holde fem bolde i luften: Social ansvarlighed, levende tro, lokal mission, nye kirker og fornyelse af sognekirker.