Hoffmann i stort leksikon

Den kristne forfatter Poul Hoffmann er nu omtalt i Gyldendals online-leksikon Den Store Danske.Artiklen om Poul Hoffmann er skrevet af cand.mag. Ove Klausen. Han har i en række år holdt foredrag og skrevet artikler til aviser, bøger og tidsskrifter om Poul Hoffmann og redigeret ”Sandheden tro i kærlighed. Et festskrift til Poul Hoffmann”.
I leksikonartiklen fremhæver han Poul Hoffmann som den danske forfatter, der har skrevet flest bibelhistoriske romaner, og oplyser, at det især er på grund af sine bibel- og almenhistoriske romaner, at Poul Hoffmann har fået Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris af Danmarks Biblioteksforening.
sl