Ildsjæl med holdninger

Bogen om Bjarne Lenau Henriksen er fuld af forfriskende synspunkter.Det er nok muligt, at Bjarne Lenau Henriksen kan være en torn i øjet på pænhedens selvopfattelse, når han som chef for Kirkens Korshær eller som medlem af Rådet for Socialt Udsatte taler misbrugernes, alkoholikernes, de sindslidendes, de ensommes, de hjemløses og de prostitueredes sag. Man kan være enig med ham i de synspunkter, han fremlægger – eller man kan være uenig.Men man kan ikke lukke ørerne for ham, og man kan ikke tie ham ihjel. Dertil taler han med for stor overbevisning – og han taler på baggrund af sin barndom i københavnske Vodroffs Tværgade; her lærte han fra grunden af om livets mangfoldighed, om menneskenes mangeartethed, og at der skal være brede rammer for deres særegenheder.

Åbenhjertig

I denne bog har Korshærsbladets tidligere redaktør på baggrund af en række interviews med Korshærens nuværende chef – 60 år og stadig ung – tegnet et ligefremt og åbenhjertigt rids af Bjarne Lenau Henriksens liv og virke. Vi kommer ind på vigtige overskrifter som solidaritet, personlig frihed og ansvar, næstekærlighed, straf og tilgivelse, det fortabte liv – temaer og værdier, der som han siger ”er kommet kravlende ud af virkeligheden, uden at jeg i begyndelsen har tænkt på dem som egentlige ”værdier”. De er kommet langsomt og roligt. Jeg har ikke forholdt mig ideologisk til dem som værdier, før det senere er gået op for mig i praksis, at et eller andet var blevet værdifuldt for mig” (s. 11).

Overraskende

Bogens titel refererer til et citat fra en Kaj Munk-prædiken, som Bjarne Lenau ser som en art program-erklæring for sit arbejde: ”At vidne om Gud, det vil først og fremmest sige at leve, saa Livet bliver dyrebart for andre, og det gode i dem styrkes” (s. 136-137).
En bog fuld af gode, overraskende, forfriskende synspunkter og et velgørende kirkeligt-socialt engagement.

Søren Peder Sørensen:
Det dyrebare menneskeliv
– korshærschef Bjarne Lenau Henriksens liv og virke
221 sider • 249 kr. • Sohn