Kristen efterskole udvider

Stubbekøbing Efterskole gør plads til fire fysisk handicappede elever. Stubbekøbing Efterskole er en kristen efterskole for elever med særlige behov, hvoraf flere har nedsat motorik eller fysiske handicaps. Med stor hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal er skolen nu i færd med at opføre en ny og rummelig værelsesfløj, hvor fire af 28 pladser er reserveret til kørestolsbrugere.
Der bygges også fritidsfaciliteter til eleverne – i alt bygges 1100 m2 i ét plan.
Med nybygningen får Stubbekøbing Efterskole plads til i alt 60 elever. Stubbekøbing Efterskole er oprettet af Luthersk Mission i 1999. Ti-års jubilæet og de nye bygninger fejres ved en offentlig jubilæumsfest d. 26. september 2009.
sl