Nyt flot bibelatlas

Masser af interessant stof og anskueliggørelse i Forlaget Hovedlands bibelatlas.Forlaget Hovedland har beriget os med et nyt Atlas over Bibelens fortællinger. Og det er meget mere end en samling kort. Her er masser af interessante oplysninger sammen med kortene.
Forfatteren Paul Lawrence gennemgår kronologisk begivenhederne i Bibelen helt fra Skabelsen og Noas ark til de syv menigheder i Johannes Åbenbaring og kristendommens udbredelse i Europa i de første århundreder.
Sammen med en genfortælling af bibelens beretninger er der historiske og arkæologiske oplysninger. Altsammen flot sat op i farver og en læservenlig tekst.
Der er ikke færre end 97 kort og over 150 fotos. Det meste af materialet er fremstillet til bogen.
Gennem bogens tekster og illustrationer, og ikke mindst de historiske fund, får vi interessante oplysninger om de bibelske folkeslag og deres kultur, religion og sprog. Man får større forståelse for de mennesker og den i tid, som lagde grundstenene for vor egen kultur.
Man kan læse om klima, landbrug og geografi. Om Abrahams rejser og tabernaklets indretning i ørkenen. Salomos tempel vises i tværsnit og der er en imponerende tegnet rekonstruktion af af Efesos set ovenfra med amfiteateret og Artemistempel.
Her er bykort over både Jerusalem og Rom.
Her er flotte gengivelser af arkæologiske fund og kunstværker, som kan være interessante i forbindelsen med teksterne.
Som man kunne forvente, er der lidt bibelkritisk ”gøren sig klog” på ting, som forfatteren ikke umiddelbart forstår. Fx i Skabelsesberetningen. Det kan være lidt irriterende, hvis man selv mener at have en anden forklaring, men den bibelske beretning får nu stort set lov til at stå som den er.
Her er også et introduktionsafsnit om, hvordan Bibelen er blevet til og hvad den består af.
Bagest i bogen er der både ordforklaringer, bibliografi, index, bibelhenvisninger og stikordsregister. Hvad mere kan man ønske sig?

”Atlas over Bibelens fortællinger” af Paul Lawrences udgivet af Forlaget Hovedland.
96 landkort og langt over hundrede farvefotografier, illustrationer, gengivelser af slagplaner og kunstværker.
Originalforlag Lyon Hudson, England. Redaktionel hovedkonsulent prof. Alan Millard, Liverpool University. Oversat af Anette og Jacob Brønnum.
188 sider, 329 kr.