De sidste uger af Jesu liv

Tallene henviser til begivenhederne, der fandt sted de sidste uger af Jesu liv før korsfæstelsen, som formentlig fandt sted netop den 3. april år 33 – for 1976 år siden.

Illustration fra Atlas over Bibelens fortællinger, som omtales på denne side – her tilføjet tallene fra 9-18 og frem.

1) Jesus drager fra Jeriko (hvor han mødte Zakæus) til landsbyerne Betania (hvor Maria, Martha og Lazarus boede) og Betfage på Oliebjerget lige øst for Jerusalem.

2) Han rider på et æsel og tiljubles af mængden. (Lukas 19,35)

3) Jesus drager ind i byen Jerusalem i triumf. Folket hylder ham som en konge.

4) Jesus renser templet for kræmmere. (Lukas 19,45)

5) På Oliebjerget taler han om den kommende ødelæggelse af Jerusalem og de sidste tider. (Lukas 19,41)

6) Jesus og hans disciple holder den sidste nadver i en ”ovensal” på 1. sal i et hus. Judas afsløres og forsvinder. (Lukas 22,7)


Artiklen fortsætter efter annoncen:7) Jesus og hans disciple vender tilbage til Oliebjerget for at bede. (Lukas 22,39)

8) Jesus arresteres i Getsemane Have med Judas som forræder. (Lukas 22,47)

9) Jesus føres til ypperstepræsten Kaifas hus, hvor det jødiske råd undtagelsesvist mødtes (normalt i Templet). Det var her i Kajfas gård at Peter fornægtede Jesus tre gange, før hanen galede to gange. Stedet menes at ligge på den østlige side af Oliebjerget. I dag ligger kirken St. Peter in Gallicantu (hanegalskirken) her. (Lukas 22,54)


Artiklen fortsætter efter annoncen:10) Jesus føres ind i Jerusalem til den romerske guvernør Pilatus i Antonioborgen (Lukas 23,1)

11) Pilatus vil ikke rodes ind i sagen og sender Jesus videre til kong Herodes’
palads (Lukas 23,8)

12) Men Herodes sender Jesus tilbage igen til Pilatus, som nu giver efter for folkemængdens krav om at Jesus dømmes til døden, mens forbryderen Barabas frigives. (Lukas 23,11)

13) Jesus slæber nu sit kors fra Antonioborgen ad Via Dolorosa (Smertens Vej) gennem Jerusalem og ud til Golgata udenfor bymuren.* (Lukas 23,26)


Artiklen fortsætter efter annoncen:14) Jesus tages ned fra korset og anbringes i Josef af Arimitæas grav. Mange kristne mener, at det kan have været den grav, som kan ses i Gravhaven.*
Her i haven møder Maria også Jesus Påskemorgen. (Lukas 23,50 og Lukas 24)

15) * Ifølge den katolske tradition blev Jesus begravet på det sted, hvor Gravkirken senere blev bygget af Kejser Konstantin i den gamle bydel.

16) Jesus viser sig senere for to disciple på vej til landsbyen Emmaus udenfor Jerusalem. (Lukas 24,13)

17) Derefter møder Jesus de 11 disciple i Jerusalem, hvor de var samlet indendørs. Måske samme sted, hvor de tidligere mødtes til nadver. Her viste han sine naglemærker for Thomas, som tvivlede. (Lukas 24,36) og spiste noget fisk, så de kunne se, at han ikke bare var et spøgelse.

18) Ca. 40 dage efter opstandelsen opløftes Jesus til himmels fra et sted på Oliebjerget i nærheden af Betania, mens de 11 disciple var til stede.

Det sidste år i Jesu liv før korset

Tallene (til højre) henviser til det sidste år i Jesu offentlige liv – fra april år 32-33.

1) Jesus rejser fra Galilæa til Tyrus og Sidon, hvor han udfrier en lokal pige af dæmonbesættelse.

2) Jesus helbreder på vejen tilbage til Galilæa.

3) Jesus helbreder en næsten stum i Dekapolis.

4) Jesus mætter en menneskemængde på over 4.000 og rejser med båd til Magadan (Magdala).

5) Jesus kommer til Kæsarea Filippi. Peter erklærer, at Jesus er Kristus.

6) Peter, Jakob og Johannes ser ham forklaret, sikkert på Hermonbjerget.

7) Jesus vender tilbage til Kapernaum, hvor han betaler sin tempelskat.

8) Jesus besøger Jerusalem til Løvhyttefesten.

9) I Betania indbydes Jesus af Martha, Maria og Lazarus.

10) Jesus prædiker i Østjordanlandet.

11) Jesus vender tilbage til Betania og opvækker Lazarus fra de døde.

12) Jesus trækker sig tilbage til Efraim.

13) Jesus vender tilbage til Betania. Maria salver hans fødder med kostbar olie i Simon den Spedalskes hus.