Hvordan bliver jeg opmærksom på Guds stemme?

Har du nogensinde fået en ild til at brænde – for blot kort efter at se den gå ud igen?
Du og jeg kan brænde nok så meget for Jesus, men når vi glemmer ilden, går den ud.En morgen sad jeg og læste Johs. Åbenbaring 2 – og mærkede pludselig i mit hjerte, at Jesus talte til mig: ”Anne, jeg kender dine gerninger. Jeg ved alt om Fiji og de ekstra timer, som du fik stanget ud, og som du sagde ja til, fordi du vil være trofast over for mig. Jeg ved alt om Brasilien og de bibeltimer, du har holdt i din fritid, fordi det ligger dig så meget på sinde, at andre får lov at begejstres over mit ord. Jeg ved, hvilke byrder du har båret for min skyld uden at blive træt. Tak, Anne, for alt, hvad du gør for at tjene mig.
Men jeg har det imod dig, at du er ved at glemme din første kærlighed til mig.”
Jeg ignorerede det og læste videre. ’Det kan ikke være mig, der er ment her’, tænkte jeg. ’Jeg har trods alt rejst kloden rundt og fortalt andre, hvordan man elsker Gud.’
Men Jesus styrede min opmærksomhed tilbage til disse ord, indtil jeg begyndte at høre efter, og lyset i Guds Ord trængte gennem mit selvbedrag. Jeg indrømmede, at det ikke kun var, fordi jeg var træt; jeg havde også mistet min kærlighed til ham. Denne erkendelse var utrolig smertelig. Jeg ville gerne elske Jesus og troede, jeg gjorde det. Men Gud havde en anden mening.
Med tårerne løbende ned ad kinderne spurgte jeg: ”Herre, hvad skal jeg gøre nu?”
Han svarede ved at citere vers 5: ”Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde!”
”Husk, hvordan det var at elske mig,” hørte jeg videre en stemme i mit hjerte sige, ”af hele dit hjerte, af hele din sjæl, med hele din forstand, med al din styrke.” Og jeg huskede.
At omvende sig, gøre bod, betyder at standse op – at ophøre med at gå i én retning, vende om og gå i den modsatte retning. Da den ”første” kærlighed er en meget følelsesfuld og lidenskabelig kærlighed, og følelser ikke pr. automatik lader sig kontrollere, svarede jeg Gud: ”Herre, men hvordan? Jeg vil gerne vende om og igen elske dig af hele mit hjerte, følelsesfuldt og lidenskabeligt. Men jeg ved ikke hvordan.”
Igen talte han til mig. ”Gør de gerninger, du først gjorde.” ”Hvilke gerninger?” spurgte jeg. ”Ting, jeg gjorde, da jeg blev kristen? Da jeg begyndte at tjene dig?”
Jeg var rejst kloden rundt og havde holdt taler, som havde krævet lang forberedelse, men jeg havde i månedsvis ikke læst i Bibelen med nye og friske øjne.
Før hver dag gik til ende, tog jeg nu min bibel, en blyant og en notesblok og begyndte et grundigt bibelarbejde, og i løbet af den første uge efter min ”omvendelse” vendte min glæde og begejstring for Jesus tilbage. Jeg havde lagt nyt brænde på ilden. Og præcis det samme kan du også gøre.

Vind den første kærlighed tilbage

Tal med ham.
Mange gange længes mit hjerte efter at have en, som jeg kan snakke med om mig selv. Derfor slås jeg for at få tid, hvor jeg kan være alene og sætte mig godt til rette i en god stol for at snakke med Jesus. Jeg forestiller mig så, at han sidder i stolen overfor. Og så snakker jeg bare med ham. Det er det privilegium, vi kalder ”bøn”.
Jeg begynder med tilbedelse, og det fører mig så videre til at bekende mine synder. Efter en tid med bekendelser ville mit hjerte nok briste helt, tror jeg, hvis jeg ikke derpå kunne takke ham for alt det, han har gjort for mig. Altså bruger jeg nogle minutter på at takke. Derefter kommer det, jeg beder om. Jeg lægger anliggender for andre og for mig selv frem for Gud.
Jeg holder aldrig op med at forbavses over Jesus. Sikke et privilegium, at han inviterer os til at komme ind og møde den himmelske far, til billedligt talt at sætte os på skødet af ham, mærke beskyttelsen fra hans kærlige arme og udøse vores hjerte for ham.

Sådan kan du høre

For mange giver det at ”høre Gud tale” en fornemmelse af tryghed. For andre har det snarere en ”elektrisk” effekt – som om bibelversene kimer eller lyser op. Ligegyldig hvordan hans stemme klinger i dit hjerte, vil virkningen være som brændstof, der kan holde ilden i dit hjerte ved lige.
Igennem årene har jeg udviklet en måde at læse Guds Ord på, som nemmere lader mig høre hans stemme og forstå, hvad han vil sige mig.

1. Læs en kort passage af Bibelen (fra to til otte vers)
Tænk over versene. Målet er ikke at få stykket læst så hurtigt som muligt, men snarere, at du lader Gud tale til dit hjerte.

2. Skriv, hvilke konkrete ting der især slår dig
Find det vigtigste udsagn og skriv det ned. Skriv ikke ordene om, men tag udsagnet direkte fra Guds Ord.

3. Led efter et åndeligt princip i teksten
Spørg: ”Hvad gør personerne – hvad undlader de at gøre – som jeg bør gøre eller undlade at gøre? Er der et bud eller en forjættelse, jeg kan tage til indtægt for mig selv? En advarsel, jeg må respektere? Et eksempel, jeg kan følge?

4. Skriv det, du har lært om til et spørgsmål
Lyt så efter, hvad Gud personligt vil sige dig gennem sit svar. Dette er det mest betydningsfulde skridt.
Tab ikke modet, bliv roligt siddende og vent på Guds blide stemme. Det tager tid at udvikle denne evne til så fuldstændig at koncentrere sig om noget, at alt omkring dig synes at træde i baggrunden. Jo mere tid du tilbringer i denne bedende, lyttende tilstand, desto klarere bliver Guds stemme. Du vil forstå hans ord bedre, når du åbner dig for Helligånden.

5. Læg mærke til, hvad Gud vil sige til dig
Måske taler han ikke til dig gennem hvert enkelt vers, men skriv det sted ned, hvor Gud taler til dig. Hvad tror du han vil sige? Hvad vil du svare? Måske skulle du føre dagbog for at huske det, holde fast i det og være lydig over for det, du hører.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sammen med Jesus

Måske har du haft en aversion mod at læse i Bibelen. Måske har du fundet den kedelig, irrelevant og forvirrende. Så vil jeg gerne invitere dig til at gøre dig det bekvemt i selskab med Gud og læse Bibelen sammen med ham. Hans stemme vil tale til dig på disse sider og forvandle din aversion til en livslang nysgerrig glæde og hjælpe dig til altid at se på Jesus.
Gud har givet dig og mig Helligåndens ild med al dens lidenskabelige energi og kærlighed til Jesus. Hvis du forsømmer den daglige bøn og bibellæsning, vil ilden begynde at blafre og til sidst slukkes helt. Du er ildens beskytter. Lad den ikke gå ud.
Af Anne Graham Lotz