Debat

Kommentar:

USA’s præsident og religionerne

Præsident Barack Obama udtrykte dyb påskønnelse for den islamiske tro under sit besøg i Tyrkiet i april.

Præsident Barak Obama er en meget dygtig taler. Hans retorik er flydende og logisk bygget op. Tilsyneladende taler han meget ofte uden manuskript.

Hele verden ser med begejstring hen til ham. Alle forventer en ny verdenspolitik ved ham fra USA!
Men der skal ikke meget til, for at verdensbilledet bliver vendt fra forhåbninger til kaos.
Blot et for venligt ord til Iran eller Israel eller til den muslimske verden kan sætte en politisk eksplosion i gang.
Til syneladende søger han gunst fra alle sider. Men ingen ved, hvor han virkelig står religiøst.
Han allierer sig med kristne, men det er fra begge yderfløje i USA. Både med topledere fra Pinsebevægelsen, som er hans forbedere, til den yderste venstrefløj af kristne, der støtter homosexuelles ret til kirkens velsignelse.

Dyb påskønnelse af den muslimske tro

Når det gælder den muslimske verden, sparer han heller ikke på krudtet.
Den 6. april talte han i Det tyrkiske Parlament, hvor han ordret sagde: ”We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world – including in my own country.”
Direkte oversat: ”Vi vil udtrykke vor dybe påskønnelse af den islamiske tro, som gennem århundreder har gjort så meget for at danne verden, inklusive mit eget land!”
Det er dog meget overraskende. Jeg, som bl.a. har skrevet en bog med titlen ”Hvad er Islam”, som er blevet rost af mange muslimer, ville aldrig udtrykke mig på denne måde.
I bogen fra 2002, som er udsolgt, skriver jeg om islams fem søjler, men går også ind på problemerne mellem islam og kristendommen, som er to uforenelige størrelser, der ikke kan forliges.
Og man må spørge, hvad islam har givet verden og især USA andet end primært terror (jf. 9. sept 2001), samt undertrykkelse af kvinder og dødsdom over tilhængere af andre religioner?
Vi må stadig håbe på, at præsident Obama kan tilføje verden en global enighed, så vi kan leve i fredelig sameksistens, men jeg foruroliges ved Obamas retorik i Det tyrkiske Parlament.
HANS KRISTIAN NEERSKOV:
Præst, forfatter, menneskerettighedsforkæmper og formand for ”Den Internationale Sakharov Komité”.

Satanist håner kristne

Kristeligt Dagblad den 28. februar var det sidste sted, man havde ventet at se denne overskrift ”Jesus burde have sagt ja til Djævelen”.
Det er satanisten Amina Laps syn på Fristelsen i ørkenen og en hån mod Jesu ord. Til Djævelen kan der til enhver tid kun siges nej. Det er her, satanisterne kommer til kort, når de tror, man kan forhandle med Djævelen.
Kristeligt Dagblad er ikke den eneste avis, hvori Amina Lap har haft lejlighed til at tale Satans sag. Den 28. december 2008 bragte Århus Stiftstidende to hele sider med Amina Lap og satanisme. Det har vi i min familie i de seks generationer, vi har læst avisen, aldrig tidligere oplevet. Og da slet ikke, at en satanist kalder kristne for ”folk, som går og leger, at Jesus findes”.
Om kristendommen spørger Amina Lap: ”Hvordan kan man tro på en religion, der er så umiddelbart selvmodsigende, utroværdig og mærkelig? Hvad skal det gøre godt for? Og hvad skal de bruge det til?”
Amina Lap studerer religionshistorie, men det kan da ikke være der, hun har lært at håne kristne og stille spørgsmål, der er så inkvisitoriske, at de leder tanken hen på den mørke middelalder, hvor kættere blev brændt på bålet.
Det må være hendes mørke, sataniske syn på kristne, der viser sig her som i alt andet.
Hvorfor er det kun kristne, der er genstand for Amina Laps hån?
Et af mine klenodier er den salmebog, som min oldemor på mødrene side fik til sin konfirmation i 1861. Hun studerede ikke religionshistorie, men sin salmebog, for dengang byggede man tilværelsen på gudsfrygt og nøjsomhed. En god, ja, den bedste åndelige arv, man kunne give sine efterkommere.
Amina Lap siger ifølge Kristeligt Dagblad, at ”Jesus burde have sagt ja til Djævelen. I stedet vælger han verden fra og dermed også livet.”
Hvordan kan Amina Lap mene det om ham, som sagde: ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet”?
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C

Frem i lyset


Artiklen fortsætter efter annoncen:Omstridte bevægelser som Evangelist får meget opmærksomhed i medierne. Her er Bubber på besøg under optagelser til TV2.

“Medieomtalen af enkeltsager i Evangelist går ud over uskyldige frikirker, fordi selve ordet “frikirke” får en negativ klang. Sagen om Evangelist skader alle frikirker”, siger talsmand Hans Henrik Lund fra FrikirkeNet, som er en sammenslutning af danske frikirker.
Og videre:
“Selvom vi for længst har taget afstand fra Evangelist, kommer enkeltsager i Evangelist til at fremstå som noget, der kan foregå i alle frikirker.”
“Jeg synes, at pressen overeksponerer de her sager rigtig meget. Ikke bare med Evangelist, men også Faderhuset. Det er to små grupper, der fylder alt for meget i medierne”, citat slut.
Undskyld, men hvem skal ellers afsløre Faderhuset og Evangelist om ikke medierne? Det er nu engang mediernes opgave at bringe tingene frem i lyset.
“Lev som lysets børn” siger Paulus – ikke i noget mørkekammer!
Knud Held-Hansen,
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Du kan sikre europæisk indflydelse

Tove Videbæk stiller op til EU-parlamentsvalget for De Konservative.

EU er en realitet. Valget søndag d. 7. juni er enormt vigtigt, og derfor bør danskerne stemme ved EU-parlamentsvalget.
Valget drejer sig ikke om for eller imod EU. Det handler om at vælge de 13 personer, som skal være med til at løse de rigtig mange grænseoverskridende opgaver i Europa.
EU skal ikke blande sig i alt, men EU skal tage sig af de problemer og udfordringer, der berører flere lande hen over grænserne. Det er f.eks. klima-, miljø- og energiudfordringer, international kriminalitet, udviklingshjælp samt fri og fair verdenshandel.
Grænseoverskridende problemer løses nu engang bedst i fællesskab. Det er oplagt at stå sammen mod international kriminalitet og kvindehandel. Disse problemer presser virkelig på og kræver samarbejde og fælles løsninger.
Derfor er det vigtigt at stemme den 7. juni. Og sikre forsat dansk indflydelse i EU. At undlade at stemme er det samme som at overlade indflydelsen til andre.
Derfor opfordrer jeg alle stemmeberettigede til at planlægge søndagsturen d. 7. juni til at gå hen forbi det lokale valg-lokale!
Hver enkelt stemme er vigtig.For mellem 50 og 70 pct. af al dansk lovgivning bliver påbegyndt i Bruxelles.
EU har indflydelse på 500 millioner menneskers liv i 27 lande – også Danmark. Og danskerne kan nu vælge 13 personer til Europa-Parlamentet. Der kan stemmes personligt på alle kandidater i hele landet.
Tove Videbæk, Tidl. MF
Kandidat til EU-parlamentet
for De koncervative, C


Artiklen fortsætter efter annoncen:Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.