Jesus vender tilbage til himlen

Med vægt på Guds gerning iblandt mennesker genfortæller Walter Wangerin Bibelen i et levende sprog:Walter Wangerin
Forfatter, præst og professor i Indiana, USA

I de følgende dage viste Jesus sig for flere end fem hundrede af sine tilhængere, men det meste af tiden var han sammen med de elleve, som var hans særligt udvalgte.
Engang havde han sat dem stævne på et bestemt bjerg i Galilæa. Da de så ham, tilbad de ham, og Jesus sagde: ”Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”…

Til sidst, efter at den genopstandne Herre Jesus Kristus i fyrre dage havde vist sig for sit folk og talt til dem om Guds rige, samlede han sine disciple omkring sig. Disciplene kunne mærke på deres Herre, at der var noget særligt på færde, og de spurgte: ”Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?” Men Jesus svarede: ”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

Da Jesus havde sagt det, blev han løftet op fra jorden, mens de alle sammen så på det. Han steg direkte op og forsvandt i en sky. Væk var Jesus. Men disciplene blev stående og stirrede op mod himlen, hvor han var forsvundet…
Langsomt og ligesom modvilligt vendte disciplene opmærksomheden mod denne verden igen. Deres øjne så igen de græsklædte bakker, de grå klipper og de mennesker, der havde behov for hjælp. Langsomt gik de tilbage til Jerusalem for at afvente opfyldelsen af det løfte, Jesus havde givet dem. Før han forlod dem havde Herren sagt: ”Johannes døbte med vand, men om få dage skal I døbes med Helligånden.” Derfor gik disciplene tilbage til den hellige by og ventede.

Fra bogen, ”Guds historie i store træk”
af Walter Wangerin, Lohses Forlag