Tv-dokumentar om præsten uden gudstro

TV2 går bag om præsten, Thorkild Grosbøll, der især blev kendt for det, han ikke tror på.Med en udtalelse til Weekendavisen i foråret 2003 vakte den daværende sognepræst i Taarbæk Kirke nord for København, Thorkild Grosbøll, national opstandelse og international opsigt ved at erklære, at han ikke troede på Gud.Det store spørgsmål var, om ikke et sådant statement burde få konsekvenser for præsten. Et spørgsmål, der tilsyneladende ikke let lod sig besvare af de ansvarlige biskopper og politikere.
Først førte biskoppen i Helsingør, Lise-Lotte Rebel nogle samtaler med præsten, hvorefter hun besluttede at fritage ham fra præstegerningen. Senere så det ud til, at der skulle føres en såkaldt ”læresag”.
Efter længere tids turbulens besluttede den daværende kirkeminister, Bertel Haarder, at tilsynet med den omstridte præst skulle føres fra Roskilde-biskoppen, Jan Lindhardt, der gav Thorkild Grosbøll lov til fortsat at forkynde, indtil Taarbæk-præsten sidste år selv valgte at gå på efterløn.
I de seks år, sagen har varet, har journalist Jørgen Flindt Pedersen fulgt Thorkild Grosbøll, og i dokumentaren, “Præsten der ikke tror på Gud”, forsøger han at komme rundt om historien om præsten, der især blev kendt for det, han ikke troede på.

”Præsten der ikke tror på Gud”. TV2, torsdag den 21. maj kl. 12.20