Helligåndens tidsalder

Mads Lauridsen er præst i Apostolsk Kirke i Esbjerg.
”Jeg har fortalt jer, at jeg er nødt til at forlade jer” (v.28). Ikke rare ord for en ung discipel, når de kommer fra den mand, han har betalt er høj personlig pris for at følge.

Mads Lauridsen

Den unge discipel husker stadig den dag ved Genesaret sø, hvor han valgte at følge denne omrejsende prædikant. En prædikant, der på det tidspunkt var en af landets mest ”hotte” navne.
Jesus var det sidste skud på stammen af spændende prædikanter og med både autoritet og kraft. Syge blev raske, dæmoner kastet ud og tusinder kom for at høre ham. Det kunne ikke blive mere ”hot”. Det var ikke så svært at vælge mellem at være på Jesus’ team, eller at blive i sin fars fiskerbåd.
Men historien er en anden i dagens tekst. De sidste par år har været hektiske i selskab med mesteren Jesus. Ikke mindst fordi farisæerne ønskede at slå Jesus ihjel.
I dette kapitel er Jesus derfor ikke kun den mest populære, men også den mest forhadte prædikant i landet. Det er man dermed også, som hans discipel.
I al hemmelighed er der blevet konspireret en morderisk plan mod mesteren, Jesus (kap. 11). I dagens tekst er Jesus derfor gået i gang med at forberede sine efterfølgere på hans korsfæstelse og rejse tilbage til Himmelen.
”Jeg er nødt til at forlade jer”, lyder hans frygt- og sorg-fremkaldende budskab til en ung discipel. Men samtidig kommer Jesus også med tre store løfter, han vil, disciplene skal kende og holde fast ved.

En ny vejleder

Der er ingen grund til frygt, for Jesus sørger for en ny vejleder, på græsk, parakletos. Ordet kan oversættes til: En der er kaldet til din side for at hjælpe dig, en forsvarer mod anklage, en hjælper og vejleder.
I Apostlenes Gerninger kapitel 1 loves det, at Helligånden vil komme over os, så vi får kraft og frimodighed til at være vidner. Jesus kalder også Helligånden for ”det som Faderen har lovet” (Apg. 1,4).
Selv kom jeg fra en ikke-kirkelig baggrund, da jeg gav mit liv til Jesus i 1995. Øjeblikkeligt blev jeg fyldt med Helligånden og begyndte at tale i tunger. Det var min første gudstjeneste i en frikirke, efter jeg havde læst i bibelen i nogle måneder.
Oplevelsen af at blive fyldt med Guds Ånd kunne godt sammenlignes med beruselse. Jeg blev fyldt med sådan en glæde, at latter ”boblede” fra mit indre.
Jeg var fyldt af glæde, frihed og en bevidsthed om Guds personlige kærlighed til mig. Jeg var nærmest ”høj” på Jesus. Resultatet var en dybtfølt kærlighed til Jesus.
Jeg var blevet sulten efter Guds Ord og pløjede igennem bibelen dagligt. Al min fritid blev brugt i Bibelen og kirken. Jeg droppede mange vanesynder og søgte at leve med Gud i alle ting.
Samtidig vidnede jeg for næsten alle. Jeg gik stadig til fest, men posen med øl var skiftet ud med en bibel, som jeg frimodigt læste højt fra til festen. Tre af mine venner gav kort efter deres liv til Jesus.
Det var ”den nye vejleder”, der gjorde forskellen for mig. Vi skal passe på, vi ikke bliver så ”pæne” som kristne, at vi glemmer den kraft og frimodighed, Gud har givet os i Helligånden. Gør vi det, er vi ikke længere relevante for en fortabt og døende verden.

Jesus fred

Mange mennesker søger harmoni, fred og hvile i en hektisk verden. Jeg tror på at bibelen har en opskrift på den harmoni og fred.
Jesus peger her på den fred, der bringe fred mellem mennesker og Gud. En fred, der indebærer, at jeg i Kristus
· 1. er tilgivet for alt synd (Heb. 10,18)
· 2. er sat fri for alt skam (Heb. 9,12).
· 3. er gjort fuldkommen i Guds øjne (Heb. 10,14).
· 4. har fri og frimodig adgang til Guds nærvær (Heb. 10,19) og
· 5. at han for fremtiden ikke er optaget af min synd (Rom. 4,7-8, 1 Joh. 2,1).
Jesus ville forsikre sine unge disciple om, at han efterlod dem noget bedre, når han tog tilbage til det himmelske. Vi kan alle modtage dette ved at bede til Gud om hjælp og frelse (Apg. 2,19).
Vi er retfærdiggjort af tro alene, og dette budskab er Guds kraft til frelse.

Kærlighed til Gud bærer frugt

”De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem.” (v. 21)
Verset er en udvidelse af vers 15 og gentages i vers 23. Tanken er, at fra den der elsker Gud, flyder lydighed mod Gud.
Her løfter Jesus sløret, for hvordan vi praktiserer en livsstil, Gud kan acceptere, det vi også kalder hellighed.
Lydighed flyder kun frivilligt fra et hjerte, der elsker Gud. Derfor bør vi fokusere på at elske Gud mere end på at vokse i lydighed.
Kærlighed til Gud vokser hver gang, du erkender, hvor højt han elsker dig.
Kolossenserbrevet fortæller, at når Kristus åbenbares for os i sin herlighed, skal vi også opnå samme herlighed (3,4). Med andre ord, når Helligånden viser dig Guds kærlighed, så forvandler det dig til at blive mere kærlig.
Vejen til hellighed går gennem venskab med Gud og en åbenbaring af hvem Gud er. Det forløser en forvandlende kraft i os. Jesus løfter her sløret for det princip.
Evangeliet indeholder et kald til venskab med Gud. Ikke bare en tro på Gud. Statistikker viser, at mange kristne kæmper med at få tid sammen med Gud.
Men det er her det virkelige kristne liv begynder og fortsætter.
Kom godt i gang med at bruge tid med Gud. Lad nu værre med at sætte store, optimistiske mål om antal af timer og kapitler i bibelen. Vælg et lille mål, der er så lille, at du selv ringeagter det.
Du vil opleve en stor forskel i dit liv. Søg Helligåndens ledelse og bed om åbenbaring af Guds hjerte, så er du godt på vej ind i Guds plan.
God pinse.