I al sin glans nu stråler solen

På søndag vil man i de fleste kirker synge den dejlige pinsesalme af Grundtvig ”I al sin glans nu stråler solen”. Vi skal igen fejre, at Gud sendte sin Helligånd som vejleder og talsmand.Helligånden bor i enhver kristen og vil hjælpe, vejlede og give os frimodighed. Og det behøver vi. Alt for mange er ”privat-kristne” og ”glemmer” at udstråle kristentro i hverdagen. Men Jesus sagde: Gå ud i al verden og forkynd evangeliet. Det var i bydeform. Gå!
”Al verden” begynder hos naboen, kollegaen og fodboldkammeraten. Vi må leve kristentroen ud i hverdagen i ord og handling. Jesus er kommet nær. Hans rige er nær. Men alt for mange mennesker ved det ikke, fordi vi taler alt for lidt om det.
Vi har brug for en folkelig og åndelig vækkelse i Danmark. Men det begynder hos den enkelte af os – og det begynder med bøn.
Der er brug for, at den enkelte beder om mere frimodighed til at leve kristenlivet ud i hverdagen, og der er brug for, at vi sammen beder for Danmark, for børnene og de unge, for uddannelsesstederne, for de styrende i kommunalbestyrelser, regionsråd, folketinget og regeringen.
Men pinsedag samles mange til bøn ud over verden. For pinsedag er også Global Day of Prayer, hvor man beder i mange byer ud over verden.
I Danmark er der bøn på Rådhuspladsen i København, på Skamlingsbanken uden for Kolding, på Signalhøjen i Aalborg og på Frøbjerg Baunehøj på Fyn.
Her vil vi kristne bede for verden, Danmark og det danske folk, bede om, at Guds rige må komme.
Pinsedag er meget mere end pinsefrokost i det grønne; pinsedag er også bøn om vækkelse.