Igangsætter for med-tjenere

En personlig og ærlig beskrivelse af et liv og en tjeneste.Edith og Niels Peder har skrevet en bog i forlængelse af deres første Og der blev lys. Det glæder mig meget, at vi har mennesker i vores menighed, der har lyst til at skrive bøger!Fri af fortiden – håb for fremtiden er en bog, der er inspirerende, trosstyrkende og endda udfordrende at læse!
Det er en bog, som er skrevet i et letlæseligt sprog og med korte kapitler.
Jeg bliver som læser inspireret og styrket i min tro gennem deres liv og vidnesbyrd. Der er en befriende enkelhed og tilgang til at handle på inspiration fra Gud og med stor effekt og kraft til følge.
Det er en personlig og ærlig beskrivelse af Edith og Niels Peders liv og tjeneste, og dermed mødes læseren også med deres mange og righoldige erfaringer, som man kan drage nytte af. Nogle af deres oplevelser er virkelig grænseoverskridende!
Edith og Niels Peder skriver selv i bogen, at det ”ikke er en uddybende undervisning i teologiske emner, men mere som en hjælp til brudte mennesker og en igangsætter til dem, som gerne vil tjene med.”
Det er jeg meget enig i – selvom personlig åndelig erfaring og teologi ikke må adskilles i det kristne univers. Bogen indeholder dog også en lang række skriftsteder og referencer.
Min nysgerrighed vækkes ved læsningen. Mit ønske om mere af Helligåndens kraft vokser. Og min længsel efter større bedømmelse stimuleres.
Jesper Kure,
præst i Apostolsk Kirke

Edith og Niels Peder
Johannesen:
Fri af fortiden, håb for fremtiden
113 sider • 148 kr.
Udfordringen