Ny i IM’s hovedbestyrelse

Pastor Hans-Ole Bækgaard bliver nyt medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.Hans-Ole Bækgaard har siden januar 2005 været dansk præst i Jerusalem, udsendt af Den Danske Israelsmission. Han vender nu tilbage til Danmark, hvilket giver mulighed for at indtræde i hovedbestyrelsen.
Efter en opvækst i Himmerland gik turen til Århus og det teologiske studium ved Århus Universitet. Han var i studieårene tilknyttet Menighedsfakultetet, hvor han også var ansat i forskellige stillinger, og han beklæder for øjeblikket en tillidspost som formand for repræsentantskabet.
Hans-Ole Bækgaard indtræder i bestyrelsen fra den 1. august 2009.
sl