Religiøst tv skal ledes af muslim

Siden BBC’s den 10. maj gjorde muslimske Aagil Ahmed til ny chef for religiøse programmer, har den Anglikanske Kirke været i oprør.Protesterne skal ses i lyset af, at kirken længe har følt sig underprioriteret i radio- og tv-programmer i forhold til multireligiøse samfund.
Ifølge Kristeligt Dagblad mødtes ærkebiskoppen af Canterbury, Rowan Williams, så sent som i marts med BBC’s chef, Mark Thompson, for at diskutere den skæve fordeling af religiøst stof i radio og tv.

Religiøs forfordeling

Kritikerne finder det bemærkelsesværdigt, at Aagil Ahmeds udnævnelse finder sted i kølvandet på en udtalelse fra Mark Thomsen om, at Islam som minoritet bør behandles mere nænsomt i medierne.
– At være en minoritet giver en lidt anden opfattelse af religiøs kritik, hævdede han.
levi