Arbejde er en velsignelse

Bogens tema er på samme tid noget, som vedrører langt de fleste, men som på den anden side alt for sjældent tages op. Derfor er det glædeligt, at der her er en gedigen og positiv tilgang til emnet.Forfatteren har selv gennem mange år været aktiv inden for finansverdenen og i sin fritid tillige med i lederskabet for Alpha-kurserne. Hans grundlæggende pointe er, at der ikke er noget odiøst eller andenrangs i at have et almindeligt arbejde. Som han skriver: ”arbejdet eksisterede før syndefaldet”, og ”Adam og Eva oplevede tilfredsstillelse som mennesker, når de tjente Gud med deres arbejde”.
Han påpeger også, at man ofte i kirken har trukket et kunstigt skel mellem det kirkelige og det verdslige eller sekulære. I stedet bør man tage Gud med ind i alle områder af ens liv, herunder ens karriere og arbejdsliv.
Ud over denne grundlæggende introduktion til emnet bruger bogen en del plads til konkrete problemstillinger, fx omkring ledelse, prioriteringer, stress og penge.
Bogen er absolut anbefalelsesværdig. Der er ansatser til en decideret teologi omkring arbejdslivet og en del gode overvejelser for den, som måtte stå i konkrete problemstillinger. Først og fremmest er det godt, at arbejdslivet her løftes frem som noget godt og Gud-villet fremfor som noget inferiørt i forhold til tjenesten for Gud i kirkeligt regi.
Jesper Veiby

Ken Costa:
Med Gud på Jobbet
155 sider • 195 kr.
Mediacellen