Danskerne ønsker en karismatisk folkekirke

Det fænger, når præster er begejstrede for deres budskab, vurderer fremtidsforsker.Find passionen! Tro på dit
budskab. Og henvend dig
personligt. Sådan lyder rådet
til Folkekirken fra fremtidsforsker
Rolf Jensen.– Danskere vil spørges, forstås, være med: Vi vil opleve! siger han.
Rolf Jensen er stifter af Dream Company og forhenværende direktør på Institut for fremtidsforskning. Han mener, der også i fremtiden vil være brug for kirken:
– Vi kan roligt konstatere, at der fortsat vil være et åndeligt behov i Danmark. Kun 16 pct. af befolkningen er egentlige ateister, siger Rolf Jensen til OaseMagasinet.
– Men vi finder som oftest svaret mange andre
steder end i Folkekirken, f.eks. i horoskoper, meditation, alternativ behandling og ”feel-good” -bøger.
Derfor skal kirken være lidenskabelig for at appellere til danskerne, mener han. Og det passer som fod i
hose til karismatiske kirker.
– Flere og fl ere samfunds- og fremtidsforskere mener, vi er på vej ind i oplevelsesøkonomien – den del af økonomien, der har med følelserne at gøre, der appellerer til hjertet, konstaterer Rolf Jensen.
– Skal kirken imødekomme fremtidens tendenser, bør der ske forandringer. Det virker på mig, som om følelserne er taget ud af kirken. Men kirken har
masser af gode fortællinger, der appellerer til følelserne. Bibelen er fuld af dem, siger han.
Derfor bør kirken – og især præsterne – stå ved det det kristne budskab. For det personlige, passionerede budskab appellerer mest.
– Kirkens budskab er jo fyldt med passion, det handler om de dybeste spørgsmål i tilværelsen, men det er ikke lærebogsstof; det er fortællinger om livet og døden. Rolf Jensen slutter med et vink med en vognstang til kirkens præster:
– Find passionen! For passion er ikke en teknik, man
kan lære – hvis man skal tale passioneret, skal man først og fremmest være begejstret for det, man siger. Danskere er gode til at gennemskue dem, der ikke tror på, hvad de selv siger.
– Sæt alle nyuddannede præster sammen med nogle
passionerede mennesker – og, bed dem stryge manuskriptet!