Roland Utbult vil i rigsdagen

SVERIGE – Den kristne sanger Roland Utbult har længe været politisk aktiv. Det lykkedes ham dog ikke at blive valgt ind i Europaparlamentet for sit parti, Folkpartiet. I stedet satser han nu på en plads i den svenske rigsdag.Selvom vejen syntes at gå til Stockholm og ikke Bruxelles, er det en fortrøstningsfuld Utbult, der på sin blog erklærer, at ”Vejen ligger åben”.
Den kristne sanger og politiker er til daglig engageret i Göteborgs Räddningsmission blandt hjemløse og bebuder, at han frem mod rigsdagsvalget i 2010 både vil øge indsatsen i socialt arbejde og også vil turnere mere.
levi