Ruth Fibiger: Mere nærvær på sygehuset

Sygeplejersken fra Fredericia vil i Regionsrådet med kristne holdninger til livet.Sygeplejerske Ruth Fibiger Olesen vil gerne i Regionsrådet for Syddanmark for at gøre noget ved sundhedspolitikken.– Vi skal have mere menneskeligt nærvær i sundhedsvæsnet – ikke kun robotter og teknologi, siger hun.
– Hver patient skal have én kontaktperson på sygehusene, så de ikke drukner.
Syge skal højst vente 15 min. på en ambulance – uanset hvor de bor, mener hun.
– Alle skal indkaldes til en forebyggende lægeundersøgelse ved 45-års alderen, siger Ruth Fibiger, som netop er valgt som spidskandidat på KDs liste til regionsvalget i Syddanmark.
Ruth kom i Vejle Amtsråd som suppleant, men det var en god oplevelse:
– Jeg fandt ud af, at jeg som kristen gang på gang kunne bruge mit kristne livssyn i de enkelte sager.
I amtsrådet havde jeg mulighed for at markere kristne holdninger og etik , og det vil jeg også gøre i regionsrådet, hvis jeg kommer ind.
Fx skal vi have en abort-handlingsplan, så alle gravide tilbydes obligatorisk rådgivning før abort. Alle mennesker, også de ufødte, har lige stor værdi for Gud.
Der er også behov for bedre samarbejde i psykiatrien. Mere fokus på angst, depression, spiseforstyrrelser og OCD, som mange plages af. Der kan faktisk gøres noget ved.
Ruth Fibiger har for nylig selv oplevet at miste en bror. Hun er derfor særlig opmærksom på, at hospicer kan hjælpe de uhelbredeligt syge til at opleve en plejende omsorg den sidste del af deres liv i stedet for de mange skuffelser, hvis man bliver ved at ville kurere dem, mener hun.

Politisk mor

Ruth Fibigers forældre var også politisk aktive. Faderen Eigil Fibiger var præst og moderen Aase Fibiger var uddannet jurist, leder af den lokale sparekasse og desuden sognerådsformand.
Hjemmet var præget af et politisk og socialt engagement, og det politiske tilhørsforhold var ofte til debat.
– Min mor var konservativ og min far meldte sig ind i Kristeligt Folkeparti fra starten.
Det medførte diskussioner om, hvordan man bedst kunne forene det kristne med det politiske. Men selvom der var uenighed, var der aldrig nogen, der af den grund hævede røsten, husker Ruth Fibiger.
Som yngre var Ruth også organisatorisk aktiv i KFUM og KFUK og og var leder af en KFS gruppe på gymnasiet. I Herlev var hun aktiv i menighedsrådsarbejde.
Ruth er gift med Søren Fibiger Olesen, som hun mødte på højskole. Han er i dag formand for Kristelig Fagbevægelse.
Henri.