Sommerkirke i København

Mange kirker og netværksgrupper kører på vågeblus om sommeren – men ikke i Københavns Kulturcenter. Her vil der være åben sommerkirke hver onsdag aften i perioden 24. juni til 12. august – dog ikke den 15. juli.
– Sommerkirke er engageret undervisning kombineret med efterfølgende samtaler og relationer mellem deltagerne over en kop kaffe, forklarer Mikael Wandt Laursen.
Temaet er ”Den store horisont” ud fra Efeserbrevet, der er Paulus’ store brev om Guds store frelse og plan med menigheden. Undervisere er Lars Due Christensen, Johannes Fuchs, Daniel Ringsmose og Mikael Wandt Laursen.