Studiebog om kristen tro og liv

Bogen er en skønlitterær studiebog, hvor vi følger Flemming Sommer og hans menighed. En meget speciel og for mange særdeles grænseoverskridende hændelse under søndagens gudstjeneste udløser en kædereaktion af overvejelser og deraf følgende handlinger. Pastor Sommers reaktion og udtalelser skaber rygter og opfattes meget provokerende.Hvad ville Jesus have gjort, spørger Sommer om konkrete situationer. Situationer som vi alle kender:abort, snyd, skilsmisse, ulydighed, m.m.
– Har kristne særlige forpligtigelser til at hjælpe hinanden?
– Hvordan omsætte Bibelens ord i daglig praksis?
– Er kirkegang en lydighedshandling – et synligt udtryk for en usynlig tro?
Disse og en række lignende spørgsmål bliver læseren konfronteret med gennem bogen. Bogen er skrevet som en samlet fortælling og kan bruges som en form for studiebog i grupper. De mange problemstillinger, der tages op gennem handlingen, behandles dog ikke særlig grundigt, og flere gange undervejs oplevede jeg at tænke, at svaret eller løsningen er for letkøbt. Bogen kan opfattes lidt sort-hvid i sin fremstilling og søgen efter at besvare mange af livets dilemmaer.
Bogen bygger på tesen om, at som kristen er det muligt at kende Guds vilje.
Den lille bog er letlæst, og efter hvert af de syv kapitler er der et afsnit med spørgsmål til overvejelser og evt. samtale.
Ulla Schødt

Jørgen Hedager Nielsen:
Fodspor i Soldal sogn • 107 sider • 129,95 kr. • Lohse