Kirker går sammen på Bornholm

De bornholmske frikirker holder gudstjeneste hos hinanden på skift i sommer.Der er lang tradition for at mødes til bedesamlinger, og i år er man også fælles om pilgrimsvandringer.
Nu går Pinsekirken, Baptistkirken, Missionskirken og Frelsens Hær sammen i juli måned, hvor mange af kirkernes medlemmer er bortrejst på ferie og stævner.