Mere kirke for pengene i Fredericia

I Fredericia trækker man på hinandens
ressourcer tværs over sognegrænser.Skære ned eller samarbejde? Det er ofte valget i en folkekirke med svingende tilslutning.

Standup-komiker Oluf Christensen fra Ungdomsproblemer.dk på fælles konfirmand-
dag i provstiet.

I Fredericia tænker de langt fra i kirkelukninger. Her går livet på livet løs tværs over sognegrænser for at sikre, at sognebørnene får mest muligt kirke for pengene.
Provstiet har besluttet at samarbejde omkring en række kirkelige aktiviteter. Først og fremmest økonomistyring og personaleadministration.
– Der oprettes nu en fællesadministration for alle menighedsråd i Fredericia Provsti, fortæller provst Børge Munk Povlsen i Kirkefondets blad Kirken i dag.
Det er også håbet, at personregistreringen på lidt længere sigt vil få til huse i samme bygning.
– Vikarudgifter til kordegnefunktionen tilstræber man allerede nu at reducere med mindst en kvart million kroner, oplyser han.
I kølvandet af administrations-samarbejdet arangeres et større antal fælles ungdomsgudstjenester. De holdes på skift i de større bykirker og samler unge fra samtlige sogne.

Standup-etik

Der har gennem 7 år været et stort konfirmandprojekt i provstiet med deltagelse af alle sognes tilsammen 650 konfirmander. Standup-komikere har udfordret konfirmanderne til at tænke over etik og ungdomsproblemer. Og vandreture i Fredericias gader har givet indblik i byens helt særegne kirkehistorie.
– Det fælles initiativ har kunnet holde udgifterne nede på et fornuftigt niveau og givet konfirmanderne en helt speciel oplevelse, fortæller provst Povlsen.
Samarbejdet har også ført til etablering af en kirkehøjskole.