Baptistkirken vil være en organisme

Kirkesamfundet skal vælge ny ledelsesstruktur på stævne den 22. juli.Det kræver en regulær omvendelse at gå fra organisation til organisme – når samtale og ikke stemmesedler afgør beslutninger.Ordene falder i Baptist.dk som optakt til en omstrukturering i Baptistkirken på frikirkens Missionsstævne i Mariager den 22. juli.
Forinden er gået en lang og turbulent proces, hvor generalsekretær Jan Kornholt blev fyret, og den øverste ledelse, Missionsrådet, gik af. Generalsekretæren blev dog hurtigt genansat, og en midlertidig ledelse blev valgt til at lede kirkesamfundet gennem en omstillingsproces. Det førte til et møde i april, hvor 65 repræsentanter for alle baptistmenigheder og -organisationer signalerede opbakning til fortsat samarbejde og et møde i maj, hvor et forslag til nye vedtægter blev vedtaget ved førstebehandling. Forslaget, der skal behandles endeligt i juli, går ud på følgende:
Missionskomiteen bliver nedlagt. Den består af en repræsentant fra hver menighed og landsorganisation. Opgaverne varetages fremover af en ny ledelse og landskonferencen, der er en pendant til generalforsamling.
De faste udvalg bliver nedlagt. Fællesopgaver varetages fremover af ad hoc udvalg.
Den ny ledelse får friere hænder. Før skulle de tilrettelægge arbejdet for en større og dermed mere træg missionskomité. Den bliver nu nedlagt. I stedet kan ledelsen selv lede aktivt efter Landskonferencens retningslinier med vægt på ”åndelig fokus, visionære og strategiske tanker, handlekraft og bred opbakning”, som formand for fremtidsudvalget Mogens Andersen har udtrykt det.
– Ledelsen skal have råderum under ansvar, siger han.