Kristendom påvirket af kultur

Når en afrikansk gudstjeneste er mere livlig end en dansk, skyldes det deltagernes forskellige kulturbaggrunde.Cand. theol. Jørgen Bøytler har forsvaret sin ph.d.-afhandling om forskellige kulturers påvirkning af kristendommens udtryksformer – og hvad kirken kan bruge det til. Det skete den 19. juni på Aarhus Universitet i dialog med professor Holger Bernt Hansen, Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Ca. 40 var mødt frem for at lytte med.