En teologisk øjenåbner

Adskillige aha-oplevelser under læsningen af ”Jesus set med mellemøstlige øjne”Saligprisningerne og Fadervor har fået ny betydning for mig. Det er sket under læsningen af en teologisk bog, der har været en teologisk øjenåbner for mig. Og sådan noget er spændende.Det kan virkelig være berigende at være i selskab med en dygtig teolog, én der kan lukke øjnene op og give nye vinkler på det, man læser i Bibelen. Sådan en teolog er Kenneth E. Bailey, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før.

Evangeliet i lyset af Mellemøstens kultur

I 60 år – fra 1935 til 1995 – boede Kenneth E. Bailey i Mellemøsten. Han havde en barndom i Egypten, og han har mange års erfaringer som underviser i Det Nye Testamente på teologiske fakulteter og institutter i Egypten, Libanon, Jerusalem og Cypern, og hans akademiske arbejde har været et forsøg på bedre at forstå evangeliet i lyset af Mellemøstens kultur. Han har en stor viden om de kristne i Mellemøsten, som ofte er blevet kaldt de oversete kristne, men der findes rent faktisk mere end 10 millioner arabisk talende kristne, som er i besiddelse af en rig arv af antik og moderne teologisk litteratur. Den arv deler Bailey ud af i sine skriftudlægninger – og det er spændende. Med sin viden og erfaring kaster han et nyt og velgørende lys over mange bibelske beretninger. Han får evangeliet til at funkle og lyse.
I den lange og grundige bog Jesus set med mellemøstlige øjne går han i dybden omkring Jesu fødsel, Saligprisningerne, Fadervor, Jesu møde med mennesker, Jesus og kvinderne, hvor Bailey præsenterer noget af den radikale nye holdning, som Jesus indvarslede i forhold til lighed mellem mænd og kvinder. Undervejs kommer vi gennem en række bibelske beretninger.

Berigende og opmuntrende

Jeg oplever ikke at have ændret mening undervejs, men jeg har oplevet at få et bredere perspektiv på en række beretninger og situationer, fordi Bailey har været i stand til at forklare noget om ord og kultur, som var fremmed for mig før, og jeg har fået en række aha-oplevelser undervejs, ikke mindst i gennemgangen af Fadervor, Saligprisningerne og Jesu forhold til kvinder. Og så er jeg blevet opmuntret af en række sætninger, fx denne her: ”Gud er hellig kærlighed og han står over for uhellig natur. Ikke desto mindre er Gud i sin hellighed i stand til at række hånden ud og elske den uhellige natur.”
Bogen er en håndsrækning til såvel teologer som almindelige bibellæsere. Den kaster et nyt lys over gammelkendte og fortrolige bibeltekster og beriger læseren.

Kenneth E. Bailey:
Jesus set med mellemøstlige øjne
304 sider • 399,95 kr.
Kolon/Lohse i samarbejde med Credo