Klosterlivets anden side

Historien begynder med smil: Den lille piges indtryk af en ung, glad og livfuldt smilende nonne på det katolske pensionat, hvor hun som 13-årig er på sommerferie med sin familie.Historien slutter i smerte: Efter 12 år i et ikke nærmere angivet cistercienser-kloster i Jylland løses hun – efter to års midtvejs-ophold på et karmelitter-kloster – fra sine ordens-løfter og kan træde ud i et nyt og anderledes liv med mand og børn. ”At leve af tro var ikke noget liv for mig, selv om jeg anstrengte mig til det yderste for at være tilfreds”, skriver hun (s. 60).
Der er sket det, at tvivlen har sneget sig ind i hendes liv: Hun løber rundt med en konstant følelse af, at et eller andet er galt, at der må findes noget mere, og at hun måske ikke elsker Gud, som hun burde. Hun ender med en erkendelse af, at hendes abbedisse – Moder Benedicta – måske spiller en endnu større rolle i hendes liv. Og dén erkendelse er smertelig, om nogen.
Det samme er magtmisbruget, omsorgssvigtet, volden, ydmygelsen og tvangen, som den fremtræder bag klosterets lukkede mure – og den hierarkiske opbygning af det lille samfund, der umuliggør enhver kritik. Der er ikke plads til spørgsmålstegn, og som udgangspunkt er der ikke nogen vej tilbage.
En både gribende, oprørende og nødvendig bog – nødvendig for Helene Hägglund at skrive og nødvendig for andre at læse. For når ellers den første nyfigenhed har lagt sig, står det tilbage, at hendes bog i al sin enkelhed også er en markant advarsel mod alle topstyrede samfund og teokratier, uanset bekendelse.
Det gør den til en vigtig bog – og burde også gøre den interessant i bredere kredse.
Kristian Kristiansen

Helene Hägglund:
Nonne tur/retur – magt og afmagt bag klostermurene
255 sider • 249 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag