Hverdagens perler

Bodil Sangills nye roman Keramikperlerne beskriver hændelser i hverdagen: Gåture med hunden, kaffeslabberas med en nabokone, landsbysladder, kollega-snak, indkøb i Brugsen, børnebørns tillid og åbenhed. Romanen lader os få øje på almindelige dagligdags begivenheder, der fylder så meget i vores liv, men som vi ofte ikke lægger mærke til. Det er ikke en roman om det banale liv, men om det basale liv.
Beskrivelserne af mennesker og naturen er med liv og stemning, fordi de er med mange detaljer, og der bliver brugt mange originale og sigende billeder og sammenligninger.
Samtidig er beskrivelserne med mere dybde end det rent beskrivende. De ydre forhold afspejler ofte hovedpersonens indre, og mange af de ydre handlinger er billeder på noget generelt og dybereliggende.
Hovedpersonen får for eksempel en fantastisk oplevelse ved at gå en anden tur med hunden end den sædvanlige, og pointen er, at man kan gøre berigende opdagelser ved at bryde med sine vaner og gøre noget, man ikke før har turdet.
Hovedpersonen stammer fra en gård og bor nu i en landsby. Det, hun fortæller om, er enten sket på landet for o. 50 år siden eller foregår i landsbyen i dag.
Man kan nok bedst identificere sig med personerne i romanen, hvis man selv er lidt oppe i årene og stammer fra landet eller et landsbymiljø. Uden dermed at sige, at den ikke også sagtens kan læses med udbytte af andre.
Ove Klausen

Bodil Sangill:
Keramikperlerne
202 sider
199,95 kroner • Lohse