Visdom om godt og ondt

Denne bog er en tidlig bog af Rick Joyner, og den var med til dengang at gøre ham kendt og – berettiget – respekteret som bibellærer og formidler af åndelige sandheder.Titlen tager udgangspunkt i de to træer i Edens have, Livets træ og Kundskabens træ, og forfatterens pointe er, at der altid har været et sådant valg mellem det gode og det onde. På tilsvarende måde tager forfatteren andre bibelske temaer op, bl.a. Kain og Abel, Babylon og Jerusalem, Farao og Moses, såvel som personer fra bibelhistorien.
Stilen er kendt inden for opbyggelseslitteraturen, hvor eksempler til tider åndeliggøres en smule for at hente den bagvedliggende lektie frem.
Den pågældende bog er utvivlsomt en af de bedre inden for genren. Den rummer megen visdom og formår ofte at drage en bibelsk skillelinie på uventede steder og kalde læseren til eftertanke og refleksion om sit eget åndelige liv såvel som kirkelivet i almindelighed.
Jesper Veiby

Rick Joyner:
Der var to træer i haven
166 sider
175 kr.
Lychnos