Amerikanske kristne vil holde kirke hjemme

Huskirker er mere tilfredsstillende end traditionelle kirker, viser amerikansk undersøgelse.De føler mere engagement, de har et dybere fællesskab, og de er mere tilfredse med deres ledere. Folk i huskirker er generelt mere tilfredse med deres kirke end gennemsnittet i traditionelle kirker, viser en stor amerikansk undersøgelse.Det er The Barna Group, der kaster lys over, hvordan uafhængige, ikke-konfessionelle kirker opererer.
Og ikke mindst, hvor tilfredse deltagerne er.
Der er ikke gjort en tilsvarende undersøgelse i Danmark, men interviews med 22 danske huskirkeledere pegede sidste år i samme retning. Selv om huskirker er små, deltagerne få og udfordringerne store – især i forhold til at engagere børn og unge – er huskirkerne i Danmark også særdeles tilfredse med deres kirkemodel.
De ser nærmest ikke andre alternativer. Undersøgelsens konklusioner kan læses i bogen Kirken kommer hjem (cBooks 2008).
The Barna Group definerer en huskirke som ”en gruppe af troende, der mødes regelmæssigt i et hjem eller et andet sted end en kirkebygning. Disse grupper er ikke en del af en typisk kirke; de mødes uafhængigt, kirken er selvstyret og betragter sig selv som en komplet kirke i sig selv…”
The Barna Group har undersøgt kristnes og kirkers værdier, tro, holdninger og adfærd siden 1984.

Tilfredse kirkegængere

Den amerikanske undersøgelse overrasker ved, at deltagere i huskirker generelt er en tredjedel mere tilfredse med deres kirke end andre kirkegængere. Det er især bemærkelsesværdigt, fordi det ikke skorter på underholdning i de amerikanske kirker.
Men alligevel:
Folk, som deltager i en huskirke, er betydeligt mere tilbøjelig til at være ”fuldstændig tilfredse” i følgende:
• To-tredjedele (68 pct.) er ”fuldstændig tilfredse” med deres kirkes lederskab. Det gælder kun halvdelen af dem, som deltager i en traditionel kirke (49 pct.).
• To-tredjedele (66 pct.) er ”fuldstændig tilfredse” med trosengagementet hos involverede. Modsat er kun fire ud af ti deltagere i en traditionel kirke (40 pct.) tilsvarende tilfredse med trosengagementet.
• Tre ud af fem voksne fra huskirkerne (61 pct.) er ”fuldstændig tilfredse” med graden af fællesskabsfølelse i gruppen. Det gælder kun to ud af fem voksne i traditionelle kirker (41 pct.).
• Langt den overvejende del af deltagere i husmøder (59 pct.) siger, at de er ”fuldstændig tilfredse” med den åndelige dybde, de erfarer i huskirkemiljøet. Modsat er under halvdelen af de voksne i traditionelle kirker ”fuldstændig tilfredse” (46 pct.) med samme.

Dybere tros-erfaring

Undersøgelsen melder intet om grunden til den lavere tilfredshed i traditionelle kirker. Underholdningsværdien er som sagt i orden mange steder, der er sus i lovsangen, og den ene præst er mere karismatisk end den anden.
Men der er også skandaler ind imellem. Og store kirker bliver blot åndelige teatre, hvis ikke der er små grupper. Folk har brug for at lære hinanden at kende helt personligt.
Det er der ingen tvivl om.
Der er to typer af mennesker, der finder huskirker tiltrækkende. De ældre er som regel trofaste kristne, som søger en dybere og mere intens erfaring med Gud og andre troende. De unge er interesserede i tro og åndelighed, men har lav interesse for traditionelle kirkestrukturer. De vil helst helt slippe for strukturer og institutioner, som de finder forældede.

Mange ingredienser

Hvad laver man så i amerikanske minikirker, når man netop har valgt megakirkerne fra?
Den typiske huskirkesamling varer i omtrent to timer, viser Barnas undersøgelse. Kun 7 pct. mødes under en time, mens 9 pct. samles i mere end tre timer ad gangen.
Mens de fleste traditionelle kirker følger det samme mønster uge efter uge, siger fire ud af ti huskirker (38 pct.), at deres program varierer fra møde til møde.
• 93 pct. beder højt på mødet,
• 90 pct. læser fra Bibelen,
• 87 pct. deler personlige behov og erfaringer,
• 85 pct. bruger tid på at spise og snakke før eller efter mødet,
• 83 pct. diskuterer et oplæg,
• 76 pct. har en formel tid med undervisning,
• 70 pct. synger eller spiller musik,
• 58 pct. profeterer
• 52 pct. indsamler en gave,
• 51 pct. holder nadver,
• 41 pct. ser video i forbindelse med oplægget.
• Og 89 pct. er engagerede i at hjælpe mennesker uden for gruppen.
De fleste huskirker er familieorienterede. To ud af tre huskirker (64 pct.) involverer børnene. 41 pct. af disse kirker holder fællesmøde for børn og voksne, 38 pct. arrangerer et særligt børnemøde ved siden af.
Gennemsnitsstørrelsen på en huskirke i USA er 20 personer, inkl. børn. Der er i gennemsnit syv børn under 18 år involveret i hver huskirke.
Men hvordan betragtes disse uformelle huskirker af de traditionelle kirker?
Seks ud af ti voksne (57 pct.), der betragter sig selv som kristne, men som ikke selv deltager i en huskirke, mener, huskirkefolket adlyder det bibelske budskab om at være en del af et åndeligt fællesskab, som følger Jesus Kristus. Kun én ud af fem voksne fra de traditionelle kirker (19 pct.) anser huskirketilgangen som ubibelsk.
Rapporten fra The Barna Group bygger på en undersøgelse blandt tilfældigt udvalgte voksne over 18 år. Undersøgelsen omfatter 2008 personer.