Kristen egyptisk kvinde vidste ikke, hun var muslim…

Egyptisk ortodoks kvinde idømt tre års fængsel. Årsag: Hun vidste ikke, at hun i 46 år har været muslim. Kvinden og hendes søster har begge fået en dom, fordi de som muslimer fornægter islam og tror på den treenige Gud.
Problemet er blot, at de er kristne. Og det kristne mindretal må selvfølgelig gerne tro på Treenigheden. Men tilbage i 1962 konverterede søstrenes far for en kort periode til islam for at få forældremyndigheden over sine døtre. Dermed er døtrene muslimer, og som muslim er det kætteri at tro på Treenigheden, som de betragter som flerguderi i islam.
Dommen er anket, og hvis ikke søstrene får medhold, vil de, deres kristne mænd og deres børn blive tvunget til at konvertere til islam.