Bud på at være kirke

Antologi svarer på spørgsmålet om, hvad vi skal med kirken i dag.Hvad skal vi med kirken? Det er bestemt et ganske interessant spørgsmål og nu også titlen på en antologi fra forlaget ProRex.Bogens undertitel ”Ti bud på retning, perspektiv og håb” antyder (if. forordet), at bogen oprindelig var planlagt til netop at indeholde ti konkrete bud på, hvordan kirke praktiseres i samtidens Danmark. Det blev (desværre) kun til ni bud foruden et teologisk efterskrift af Morten Munch, bogens redaktør.
Kun danske eksempler
De ni bud er ikke blot forfatternes teoretiske betragtninger men også en beskrivelse af, hvordan forfatternes kirke-, Guds- og menneskeforståelse bliver omsat til (eller skabt gennem) praksis, hverdag og gudstjeneste. Bogen har ikke noget at gøre med amerikanske megakirker eller kinesiske husmenigheder. I bogen møder vi eksempler fra den velkendte, danske kontekst. Forfatterne beskriver deres tanker om det at være kirke og kommer med konkrete eksempler fra deres hverdag på, hvordan det leves ud i deres kirke. Vi møder bl.a. Natkirken i Københavns domkirke, en sønderjysk sognekirke, Århus valgmenighed, en huskirke, Vineyard foruden en række andre folkekirkemenigheder.

Lærerig og udfordrende

Bogen er en must read for dem, der arbejder med eller interesserer sig det mindste for begreberne kirke, ledelse og menighed. Først og fremmest fordi bogen kan anvendes som et spejl, vi kan holde op foran os selv, vores visioner, kirke-teorier, vores praksisser, drømme og forventninger – for at forstå, frydes og måske forandres. Men også fordi bogen i kraft af sine forskellige konkrete bud på, hvad og hvordan kirke er, inspirerer til frihed.
Hvad skal vi med kirken? er en lærerig og velskrevet bog, der udfordrer og giver indsigt. Dens styrke er en gennemtænkt kobling af teori og (dansk) praksis samt antologiens mulighed for at sammenstille forskellige perspektiver og praksisser. Man kunne derfor have ønsket sig, at undertitlen ikke var ”10 bud på retning, perspektiv og håb”, men måske i stedet ”20 bud….”

Morten Munch (red):
Hvad skal vi med kirken?
– 10 bud på retning,
perspektiv og håb
146 sider • 149,95 kr.
ProRex