Stryger direkte ind på hitlisten

Enestående pragtværk om Danmark i 1800-talletJeg har læst Skrædderen – En historie om 1800-tallet af Lisbeth Smedegaard Andersen. Det er en bog, der er sjældent godt gennemarbejdet.
Der er lavet grundig research, den er godt skruet sammen, og den er godt skrevet. Og så er det sjældent, man støder på en bog, der side for side emmer af ønsket om at levere kvalitet.
I dette sproglige vidunder fører Smedegaard Andersen sin læser gennem 1800-tallet i en vellykket biografi, der henter inspiration fra både slægtsromanen og den kulturhistoriske faglitteratur.
Forklarer hele Danmarks forvandlingshistorie
I 1800-tallet forandres Danmark markant, og bogens genialitet består bl.a. i, at Smedegaard Andersen gennem sin oldefar (der var skrædder) formår at beskrive og forklare ikke bare den lille families historie, men også hele håndværkerstandens, Haderslevs, Københavns – ja hele Danmarks – forvandlingshistorie. Hun har kort sagt lavet et oplysende og inspirerende kulturhistorisk værk om, hvorledes den moderne verden, vi kender i dag, blev født, og hvordan mennesker, familier, tankemønstre og samfundsstrukturer blev formet og forandret op gennem 1800-tallet. Smedegaard Andersen trækker på både sin kunst- og litteraturhistoriske viden om 1800-tallet, ligesom hun fletter skrædderens liv sammen med den teologiske kontekst. Hun inddrager inspirerende citater, henviser til Kierkegaard, sin oldefar og samtidens store kunstnere, og hun får forunderligt nok det hele til at gå op i en højere enhed.
Jeg har en fornemmelse af, at der ikke er en eneste sætning i den bog, der ikke er gennemtænkt. Det gør selvfølgelig hver eneste side meget indholdsmættet, så det er ikke en hurtiglæst bog til de sene nattetimer. Det er i stedet en stille og moden bog, der vil gøre dig klogere og ikke vil slippe dig, før sidste side er læst.

Lisbeth Smedegaard Andersen:
Skrædderen
– En historie om 1800-tallet
471 sider
349 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag