Værdig på bunden

Kofoeds Skole har siden sin beskedne opstart i 1928 på Christianshavn haft hjælp til selvhjælp som sin hovedidé for det sociale arbejde – på kombineret kristent og folkeligt grundlag.Institutionen er i dag en endog meget markant medspiller på området, selvom rammerne naturligvis har ændret sig. Men været på forkant med udviklingen – det har man altid været, ligesom man heller ikke har holdt sig tilbage med markante, socialpolitiske udmeldinger som de udsatte gruppers talsmand.
”For skolens stifter og mangeårige leder, kordegn Kofoed, var kristendommen ikke blot en side af sagen, som også skulle tilgodeses i arbejdet, fx i undervisning og samtale med eleverne, men selve arbejdets grund, hvormed skolen stod og faldt” (s. 25).
Når det er sagt, skal det dog også siges, at man altid har søgt at skille mission og forkyndelse fra selve det sociale arbejde. Man er der for at hjælpe.
Denne bog er så at sige udtryk for en selvbesindelses-proces fra skolens side, hvor man kalder til refleksion over nogle af de helt grundlæggende spørgsmål, fx hvad skolens opgave er, hvordan man løser den, og hvor man er på vej hen.
Her er vigtige overvejelser om diakoni i teori og praksis (teologisk belyst), om samfundets klient-gørelse af de mennesker, der har behov for hjælp, om etik og menneskesyn, om hjemløshed og misbrug. Som altid, når vi taler om bøger fra skolens forlag, er værket forsynet med et fyldigt stikordsregister, der øger bogens anvendelighed til opslag. Det er der grund til at være taknemlig for.
Illustreret med varme, spændende kunsttryk, der glæder hjertet og varmer sjælen.

Jens Aage Bjørkøe:
Værdighed i tiden
220 sider
99 kr.
Kofoeds Skoles Forlag