Standard- og storværk om Kingo

I det stort projekterede firbinds værk om (kristendommens) billedsprog har prof. emeritus Erik A. Nielsen gjort sig bemærket med sin monumentale bog nr. 2 i serien – om barokdigteren over alle, Kingo.
Forfatteren ser den selv som én stor eksemplifikation af det generelle billedsprog i både Kingos kristne og verdslige digtning. Med Erik A. Nielsens sædvanlige grundighed fremstilles – efter en gedigen indføring i, hvad barok er (”den lidenskabelige destruktion af lidenskaberne” og ”en (…) uforvekslelig stemthed af tab og aggression, af vellyst og åndelighed”) og Kingo som barokdigter – hele Kingos store forfatterskab, idet han af forfatteren anses som en stilens mester inden for utallige genrer. Vort kendskab til Kingo beror i dag på en forbavsende lille del af hans produktion, nemlig de 82 salmer i salmebogen og visen om Chrysillis. Nielsen vil i vifteform vise os Kingo i meget bredere perspektiv: hans stilistiske glans, ildfulde temperament, ambition, og kristne energi og melankoli.

Vægtige analyser af Kingo som bibelkyndig

Fremstillingen følger vejen over hans ungdoms digtning, der sprudler af sanseglæde og opfindsomt sprog, og hvor han er sig selv på en fri måde, der senere måtte tøjles mere og klædes i embedsdragt. Videre over naturdigte, bryllupsdigte, de såkaldte bindebreve, og til de berømte kærlighedsdigte. Der kommes omkring diverse andre genrer, såsom krigsdigte, lejlighedsdigte, portrætdigte og dødedigte, men i de tre salmesamlinger, Aandelig sjungekor første og anden part samt Vinterparten lægges værkets hovedvægt. Bogen bringer bl.a. vægtige analyser af Kingo som teolog og bibelkyndig, og ikke mindst af hans udviklede brug af symbolsprog i emblematikken og de mange kobberstik, hans værker er udstyret med.

Vellykket krydsning af litteratur og teologi

Erik A. Nielsen er anerkendt som en sprænglærd og belæst litteraturmand, der har taget et stort respekteret livtag med teologi. Denne krydsning gør hans bøger så spændende og vidtsynede, og Kingo-bogen er spået til også at ville blive respekteret og brugt udi en meget lang fremtid.

Erik A. Nielsen:
Thomas Kingo – Barok, enevælde, kristendom
560 sider • 399 kr. • Gyldendal