Frimenighed flytter

Efter en del gode år i kulturhuset Krudttønden flytter Københavns Frimenighed nu lokaler til Nyvej 7 på Frederiksberg. Lokalerne tilhører Københavns Vineyard.- Det har længe været et ønske at finde nogle bedre rammer for kirkens mange aktiviteter, legestue, børnekirke, gospel, lovsangsmiljø og menighedsliv, fortæller Peter Dyhr.
Første gudstjeneste blev holdt i søndags, efterfulgt af indflytningsfest med grill og spisning.