Lene holder sms-prædikener

Lene Suh Nicolaisen blev for nylig ordineret som præst i børne- og ungdomsforeningen KFUM og KFUK.

Lene Suh er ny præst i KFUM & K.

Den gamle vækkelsesforening sætter dermed handling bag ordene i den ny kristendomsprofil: Børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud.
Og skal man nå de unge i dag, må man tænke alternativt. Evangeliet er ikke nyt, men den måde, Lene Suh Nicolajsen fra Valby forkynder på, er ofte ny og inspireret af tidens trends.
For eksempel bruger Lene sms’er i sine gudstjenester. Det kan være bønner, som børn og unge har sms’et ind. Eller prædikener, bygget op omkring sms’er, hun har modtaget på den sms-væg, som ligger på foreningens hjemmeside.

Fri fantasi

Lenes menighed er børn og unge, som hun møder på lejre og ved særlige arrangementer. Det er her, hun lader fantasien få frit løb:
– Børn og unge møder evangeliet på en anden måde hos os, end de gør i en traditionel folkekirke. Vi er mere frit stillede med hensyn til den form, vi vælger. På den måde tror jeg, at vi kan være en bro ind i kirkerne, siger Lene.
Er det kristne budskab tiltrækkende for unge i dag?
– Mange børn og unge kender ikke til evangeliet og har derfor ikke noget forhold til det. Derfor er de hverken frastødt eller positivt stemt på forhånd, siger hun.

Livets store spørgsmål

Børn og unge skal kende det kristne budskab, før de kan interessere sig for det, mener Lene. Hun oplever samtidig, at mange unge er søgende i forhold til livets store spørgsmål. Det er først og fremmest det helt grundlæggende spørgsmål: Hvem er jeg?
Det spørgsmål kan kristendommen give et bud på: Mennesket er skabt i Guds billede og har værdi ene og alene af den grund.
– Det skal selvfølgelig pakkes ud og serveres i en form, som appellerer til unge, siger Lene. – Og så er evangeliet også attraktivt for unge.
Børn og unge lever i dag i en meget kompleks verden, hvor globalisering er hverdag. Hvor hører de til? Hvem er de fælles med, og hvorfor er de sammen med nogle og ikke med andre? Her byder evangeliet ind med næstekærlighedstanken:
– Næstekærlighed er grænseløs. Alle er skabt af Gud, også de andre.
Lige nu rejser Lene rundt og holder foredrag i børne- og ungdomsklubber om en lektiecafé for børn i Indien, som den internationale del af KFUM og KFUK er ansvarlig for. Hun har produceret en dvd om projektet og oplever, at den trænger igennem til danske børn.
– De forstår godt, hvor vigtigt det er, at de indiske børn får hjælp til deres skolegang, hvis børnenes forældre ikke selv kan hjælpe dem med lektierne.

Konkret teologi

Lene er ansvarlig for det internationale arbejde i KFUM og KFUK. Det var en af grundene til, at hun valgte at blive præst i KFUM og KFUK i stedet for i en almindelig sognekirke. Teologi og samfund må mødes. Der bliver troen konkret og siger nutidens mennesker noget. Og det sker lige nu, hvor den 33-årige teolog er blevet præst i KFUM og KFUK.
Jette Madsen
og Svend Løbner