En guide til Bibelen

”Det er ikke nok at have Bibelen på bordet, hvis man ikke også giver den ordet”, siger Johannes Møllehave i en ny samtalebog om Bibelen, der skal ”gøre den nysgerrige læser uden alverdens forudsætninger klogere på de gamle tekster og sig selv”.Idéen er rigtig god og gennem mange samtaler, hvor Synne Garff kommenterer og stiller spørgsmål, og Johannes Møllehave svarer, føres læseren gennem væsentlige tekster i Bibelen fra skabelsesberetningen til Johannes Åbenbaring. Det er bibelhistorie for voksne på en måde, så Bibelens ord sættes i relation til mennesker i vor tid og til menneskers forhold til Gud.
Johannes Møllehave er en blændende fortæller. Han er fantastisk til at formidle bibelhistorie til børn – og nu også til voksne. Han sprudler som fortæller, og stoffet bliver nærværende. Undervejs er der mange spændende vinkler og finurligheder, som giver aha-oplevelser i forhold til Bibelens budskaber. Så langt så godt.

Kan være ”farlig”

Men bogen kan også være ”farlig” for den forudsætningsløse læser, fordi det halter med teologien eller sagt på en anden måde, så har jeg svært ved at følge Johannes Møllehave i teologien hele vejen og må tage afstand fra flere af hans udsagn. Men bestemt ikke alle.
Kærligheden og nåden er bærende elementer i Møllehaves kristendomsforståelse, og det præger naturligvis bogen. Jeg er enig med ham i, at kærligheden og nåden er Alfa og Omega i kristentroen, men enigheden hører op. Synne Garff siger i forordet: ”Johannes Møllehave tror derfor heller ikke på, at mennesket dømmes til en evig fortabelse i Helvede. Hvis der var en sådan fortabelse til, meldte han sig straks ud af folkekirken. Den livsindstilling snor sig som en rød tråd igennem hele bogen.” Her står jeg af, for det er i klar modstrid med Bibelens klare ord, hvor fortabelsen er en mulighed.
I snakken om djævelen siger Møllehave: ”Djævelske kræfter er billedlig tale”, og han sammenligner menneskers opfattelse af djævelen med opfattelsen af nisser og trolde, noget vi troede på en gang. For mig står det helt klart, at Bibelen taler om djævelen som noget virkeligt, som en person, der kan gribe ind i vores virkelighed.

Opstandelsestro

Men i afsnittet om ”påskehåbet” spørger Synne Garff: Men ingen har set Jesus gå ud af graven. Der er universitetsteologer, som hævder, at intet fornuftigt moderne menneske kan tro på opstandelsen konkret. Skal opstandelsen opfattes som en metafor, et billede? Her er Møllehave helt klar i mælet: ”Vi er jo nødt til at tro. Opstandelsestroen er en del af vores religion”, og han tilføjer: ”Nogle af os tror altså på det, vi ikke kan se.”
Synne Garff og Johannes Møllehave kalder selv bogen for Bibelens ABC, man kunne også kalde den en voksen-guide til Bibelen.
Bogen er illustreret med en række vignetter af Nikoline Werdelin, og de er med til at give det gamle budskab en streg ind i en moderne verden.

Synne Garff & Johannes Møllehave:
Bibelen har ordet
Illustreret af Nikoline Werdelin
152 sider
250 kr.
Politiken