Følg Haarders anbefaling

I søndags var jeg til familiegudstjeneste, hvor min ældste datter, der er mini-konfirmand, skulle medvirke.I alt deltog 35 børn – og deres 35 familier – i gudstjenesten i den lokale folkekirke. En herlig begivenhed, der fandt sted som følge af tre måneders undervisning i sognegården om både kirke og kristendom. Hvilket i hvert fald min datter har fået stort udbytte af.
Tilbuddet gives til børn på skolernes 3. årgang, og er et tilvalg. Hvilket præsten heller ikke lagde skjul på ved den efterfølgende kirkekaffe.
– I skolen må man kun oplyse om kristendom. Sådan er det ikke her. Jeg kan ikke tale objektivt om Jesus Kristus. Det er naturligvis forkyndende, slog han fast.

Kristendom forsømmes i skolen

I lørdags kunne man i Jyllands-Posten læse, at undervisning i kristendom forsømmes i folkeskolen.
Flere end halvdelen af skolerne underviser således mindre end det vejledende timetal, og kun hver femte underviser har kristendom som linjefag. En rapport fra fagets censorer dokumenterer desuden, at kristendom i de store klasser bliver trængt af undervisning om andre religioner.
Hertil påpeger lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen, Københavns Universitet, at skolen er central i indsatsen for at bevare kristne værdier. Når skolen svigter, og børn kun får en meget sporadisk viden om kristendommen, forsvinder de kristne værdier, lyder advarslen.
Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen, tilføjer overfor avisen, at børn, der møder til konfirmandundervisning ofte mangler basal viden om, hvornår Jesus levede, om bibelens beretninger og om forløbet i en gudstjeneste.

Kristendomsformidling

Frem for at hjælpe skolerne med ressourcer til opprioritering af kristendom i skolerne, anbefaler undervisningsminister Bertel Haarder (V), at skolerne hyrer præster, hvis de mangler uddannede lærere.
Den anbefaling gives hermed videre. Samtidig anbefales det at faget skifter navn til ”kristendomsformidling” til gavn for fagets egnethed til forkyndelse.