Devaluerede danske værdier

På sit tirsdags-pressemøde i sidste uge slog statsminister Lars Løkke Rasmussen et slag for det, han kaldte ”danske værdier”. Mens han ganske vist ikke gav konkrete bud på disse værdier, brugte han meget taletid på det, han fandt modstridende med ”danske værdier”.Det mest modstridende eksempel var, ifølge statsministeren, noget, der ligeledes er svært at finde konkrete eksempler på, nemlig burkaklædte kvinder. En rapport fra Københavns Universitet viser således, at der næppe findes flere end tre i hele kongeriget.
Motivet bag den tunge politiske prioritering af en så sjælden klædedragt, skal der ikke spekuleres yderligere i her. Men er ærindet udtryk for ”danske værdier”, er der virkelig grund til bekymring. Man må da spørge, om danske værdier i så fald er øget ensretning og homogenisering?
Er danskerne en sådan homogen masse, hvor selv minimale uregelmæssigheder skal reguleres ved lov? Og er det en ønskværdig samfundsudvikling? Som kristne skiller vi os jo også ud som en modkultur med et radikalt budskab.

Tab af grundlæggende værdier

Som man også kan læse her i avisen, advarer flere fagkyndige imod en tendens i talentkonkurrencen X Factor på DR1, hvor der bevidst spekuleres i at udstille og nedgøre de talentløse og ”anderledes” deltagere.
”Mobbe-tv” lyder en af advarslerne. Mens man på DR bedyrer at have de bedste intentioner.
Igen må man konstatere, at der i så fald er grund til bekymring. Hvis man med de bedste intentioner kan stigmatisere dem, der er anderledes, er ikke alene underholdningsværdien kraftigt devalueret – det er nogle helt grundæggende værdier også.
De nævnte eksempler udtrykker i virkeligheden et stort værditab, der følger i kølvandet på et stadigt mere sekulariseret samfund. Et værditab, hvor der løbende skrues ned for den gode tone og den gensidige respekt. Et værditab, hvor de stærke hyldes, og der skubbes til de svage. Et værditab, hvor religiøse udtryk er under pres i det offentlige rum – også de kristne.
Er dette fænomen udtryk for ”danske værdier”? Naturligvis ikke. Ligeså vel som det bestemt heller ikke afspejler ”kristne værdier”.