Teologiprofesser om fremtidens kirkeliv: – Det eneste der er sikkert er forandring

Veli-Matti Kärkkäinen er professor i teologi og mener, karismatisk kristendom sammen med ny teknologi vil forandre kirkelivet i fremtiden. Det samlede billede af kristenheden vil undergå en radikal forandring i kommende år. Det mener den finsk-amerikanske professor i teologi, Veli-Matti Kärkkäinen.

Veli-Matti Kärkkäinen er pinseven og professor i systematisk teologi på Fuller Theological Seminary i Californien og docent på Helsingfors Universitet, hvor han underviser om Helligånden.

Pinsebevægelsen og de karismatiske kirker vokser hastigt på verdensplan, selvom tilvæksten er ujævn. Men det er ikke den karismatiske vækkelses fremmarch, der vil bibringe den største forandring i den nærmeste fremtid. Den vil derimod finde sted inden for de traditionelle kirker.
Veli-Matti Kärkkäinen er 51 år og professor i systematisk teologi på Fuller Theological Seminary i USA med 4000 studenter fra 70 lande.
Han er desuden docent i økumenik på Helsingfors Universitet og underviser i efteråret på et forløb om Helligånden. Sidste år gæstede han også universiteterne i Lund og Uppsala i Sverige.
Han er en av de første pinsevenner i Finland, der har en doktorgrad i teologi på Helsingfors Universitet. Jeg møder ham en efterårsdag i den centrale Helsingfors mellem forelæsningerne, som han giver hvert år på det teologiske fakultet. Han har været til gymnastik om morgenen for at holde kroppen i form. Det gør han for at overkomme de lange, krævende rejser.
– Jeg mener, det er vigtigt, at teologistuderende mindst en gang har haft en pinseven som underviser. Vi kan tilføre et andet perspektiv, siger Veli-Matti, som stadig opfatter sig som missionær. Nu i den akademiske verden.
Det var som missionær og bibellærer i Thailand, han fik øje på det globale perspektiv i kristenheden. Siden arbejdede han som rektor for bibelskolen Iso Kirja i Finland. Det er pinsebevægelsens egen folkehøjskole med en bibellinje. Siden 2000 har han virket som professor på et stort, fælleskristent universitet i Californien, ligesom han også er medlem af tre arbejdsgrupper under Kirkernes Verdensråd og har medvirket i flere konsultationer mellem kirkerne. Kärkkäinen er en produktiv skribent, som har skrevet 11 teologiske bøger på engelsk og syv titler på sit finske modersmål.

Den karismatiske bevægelse udvides

Kärkkäinen mener, at eftersom pinsebevægelsen og de karismatiske kirker ikke på nogen måde har ”eneret” på Helligånden og de karismatiske fænomener, vil dette påvirke de historiske kirker, der bliver mere og mere åbne for det karismatiske.
– Uden for den karismatiske bevægelse spreder sig en stærk karismatisk spiritualitet, der vil kommer til at påvirke kristenheden i større grad end den pentekostale vækkelse selv, siger Veli-Matti Kärkkäinen.
Fra et nordisk perspektiv kan det vare svært at se pinsebevægelsen som en magtfaktor i den kristne verden. Man anslår, at næsten 600 mio. mennesker tilhører de pinse-karismatiske kirker. Den største tilvækst findes i Latinamerika og Afrika. Dette skal sammenholdes med de lutherske kirkers cirka 65 mio. medlemmer og den katolske kirke, der har en milliard medlemmer.
– Det, der kommer til at ændre kristenheden, er, at de gamle kirker har genopdaget de karismatiske elementer, forklarer Kärkkäinen.
Han rejser verden rundt og holder forelæsninger og besøger kirker. I afrikanske kirker har han således betragtet de karismatiske indslag. Ironisk nok også i kirker, der tydeligt har tager afstand fra pinsebevægelsen.
– Vi lever i globaliseringens tidsalder, og hvem ved, hvordan kristenheden ser ud om en generation, siger Kärkkäinen.
Det eneste, der er sikkert, er forandringen. Forskerne siger, at der i 2050 vil findes to modpoler inden for kristendommen. Det vil være den katolske kirke med sine 1000 mio. medlemmer, mens den anden pol vil være karismatikerne med måske lige så mange mennesker. En tredje gruppe vil være den ortodokse kirke og siden andre protestantiske grupper som en klar minoritet.

Det globale bliver lokalt

Kärkkäinen forventer ikke, at globaliseringen med web-kirker og virtuelle fællesskaber vil udgøre et trussel mod den kristne forsamling. Internettet har allerede forandret kristenheden. Nye trends spredes på rekordtid ud over hele verden.
– Jeg tror ikke, at der bliver mange flere virtuelle forsamlinger, men det virtuelle er og vil forblive en del af forsamlingen. Det er en ny form for fællesskab, hvor der findes ægte samvær og udveksling af idéer. Man udvikler ligefrem sin teologi via virtuelle samvær, men det erstatter ikke den menneskelige kontakt og det menneskelige fællesskab, siger Kärkkäinen.
– Da tv-evangelisterne trådte frem, troede man, at tv-forsamlingerne ville tage over, men sådan gik det ikke. Det globale er ikke lig med det abstrakte. Derimod længes mennesker efter fællesskab i kød og blod, det globale bliver lokalt fællesskab.

Gud på internettet

Det, som Veli-Matti Kärkkäinen ser som en interessant udvikling i de kommende år, er, hvordan den nye informationsteknik forandrer kristenheden globalt. De hurtigst voksende kirker findes i den tredje verden. Der er internettet endnu ikke slået igennem.
– Når folk i Indien, Afrika og Kina for alvor tager internettet til sig, kan det påvirke verden enormt. Der findes jo enorme populationer. Når de kommunikerer via Facebook eller lignende (måske findes facebook ikke længere om fem år), kan man blot forsøge at forestille sig, hvordan debatten udvikler sig, når den såkaldte tredje verden får sin chance. Men det er svært at sige, hvad det kommer til at betyde.
Som alt andet rummer den nye teknik farer. Efter Kärkkäinens opfattelse skal disse dog ikke dæmoniseres.
– Det er en del af dagens samfund. Mine børn, der er 23 og 26 år, lever i den virtuelle virkelighed på en helt anden måde end jeg. For mig er det et redskab, men for dem er det en del af deres liv dag og nat. Det er en del av deres måde at leve livet på. De er selv med til at forme både mediet og deres liv.
Findes Gud så lige så stærkt på internettet som i kirken?
– Ifølge kristen teologi overskrider Gud alle grænser og findes nærværende overalt. Svaret er altså ja. Men jeg må tilføje, at når Gud er nærværende på internettet, øger det betydningen af det personlige møde. I den postmoderne verden findes der et skrigende behov for det ægte møde mellem mennesker. Det vil givetvis øges gennem den virtuelle kommunikation, siger Veli-Matti Kärkkäinen.