Forsker og teolog Niels Christian Hvidt: Tro beskytter mod sygdom

Ny undersøgelse blandt adventister og baptister viser, at troende mennesker har nedsat risiko for at blive syge. – Der er rigtig meget, der tyder på, at troen indvirker på folks sundhed. Religiøs tro og religiøst liv er en beskyttende faktor i forhold til det at få en sygdom og dermed også i forhold til det at leve længe.Det siger teolog og forsker i tro og helbred ved Syddansk Universitet Niels Christian Hvidt.
Han løfter sløret for en dugfrisk undersøgelse blandt 12.000 danskere om sammenhængen mellem tro og helbred.
Undersøgelsen er foretaget under Kræftens Bekæmpelse med autoriserede dataudtræk fra cpr-registeret og omfatter 8.000 syvendedagsadventister og 4.000 baptister.
– De første resultater er kommet, men de er ikke publiceret, så jeg kan ikke sige så meget om dem endnu. Men der er en meget nedsat risiko, ja virkelig betydelig nedsat risiko for at udvikle kræft, når man er troende. Og ikke overraskende er det primært livsstilsrelateret kræft.

Overraskende

Niels Christian Hvidt er kendt som redaktør af de to antologier ”Kan tro flytte bjerge” og ”Kan bjerge flytte troen”, der handler om, at troen hhv. forebygger og hjælper med at mestre sygdom. Han er hjemme i emnet efter mange års forskning. Alligevel overrasker den nye undersøgelse.
– Det er kendt, at Syvendedagsadventister lever sundt. Men at baptisternes helbred er markant højere end gennemsnittet, det overrasker, siger han.
– Det er interessant, at der er en forskel, når baptister ikke er kendt for at være særlig helsefokuserede. Det viser, at der er virkelig nedsat risiko for kræft, når man er troende. Jeg kan bare ikke gå i detaljer nu, men jeg kan sige, at det er meget mere, end vi havde regnet med, afslører Niels Christian Hvidt.
Hvordan skelner I, om det er sund livsstil eller troen?
– Det er meget svært at adskille. Vi kan se, at livsstil er det, der har den største betydning, fordi det især de kræftformer, der har med livsstil at gøre der er reduceret.

Tro er livsstil

– Men jeg tror heller ikke, man kan adskille tro og livsstil teologisk betragtet. Livsstil og tro er uløseligt vævet sammen. Det hedder jo, at kroppen er Helligåndens tempel. Det har meget stor betydning for, hvordan vi behandler kroppen, som er en gave, vi skal forvalte.
Niels Christian Hvidt fremhæver, at frelse og helse har været to sider af samme sag helt siden oldkirken. Det er også det samme ord på latin og græsk, og endda på tysk er de to nært beslægtede: Heil og Heilung, frelse og helbred.
– Man skelnede ikke på samme måde, som man gør i dag. Frelsens virkelighed er på mange måder den sundeste. Himlen er fællesskab med Gud, og det er vi allerede kaldet til at realisere her på jorden.

Frelse er også helse

Men hvad er kristen livsstil helt præcist?
– Det kan vi ikke se i undersøgelsen. Vi kan bare se, at nogle af de konkrete spiseforskrifter, som Syvendedagsadventisterne følger, det er nogle af de forskrifter, som Kræftens Bekæmpelse anbefaler. Sagt lidt firkantet: Spis grønt, drik ikke for meget og ryg slet ikke.
– Men jeg tror, at det, der er specielt ved det religiøst inspirerede liv, er at religionen gennemsyrer alt, helt ned til hvad vi spiser. Det har hjemme i en meget større vision, som er den menneskelige kaldelse, at leve det liv som Gud har ønsket for os. Det liv troen kalder til, er et, der er godt for mennesket, og det giver jo god mening, når Gud ifølge det Nye Testamente er kærlighed . Blot er der konstant også en opfordring til at bære de kors, vi møder på vor vej i tålmodighed og tillid til, at vi bærer dem sammen med Kristus.