Mexicos højesteret løslader yderligere ni i Acteal-sagen

MEXICO – Yderligere ni uskyldigt dømte, kristne Acteal-fanger i Mexico er blevet løsladt. Efter næsten 12 år i fængsel er de frifundet.Dommen kommer i forlængelse af den mexicanske højesterets løsladelse af 20 kristne fanger i august. Som beskrevet i Udfordringen har de alle siddet mere end 12 år i fængsel for Acteal-massakren mod 45 indianere i december 1997.
Med fire stemmer mod én fastslog domstolen, at anklageren i sagen havde krænket rets-processen, fabrikeret beviser og falske vidnesbyrd, opdigtet ikke-eksisterende forbrydelser og på den baggrund idømt de sigtede kristne 25 års fængsel.
Yderligere 16 indsattes sager vil nu blive revurderet.
Åbne Døre oplyser, at organisationens advokater under chikane og trusler har bistået de kristne fangers i genoptagelsen af deres sager. Oprindeligt blev knap 60 mænd fængslet.
Offentlighedens krav om hurtige domfældelser og en korrupt politi- og anklagemyndighed angives som forklaring på fængslingen af de mange uskyldige kristne.
levi