På sporet af en karismatiker

Rimeligt vellykket bog om Evangelist og bevægelsens leder Christian Hedegaard.Freya Skov har som journalist arbejdet på bl.a. Kristeligt Dagblad, og nu har hun sat sig for at skrive den første bog herhjemme om den både kontroversielle og karismatiske Christian Hedegaard fra Evangelist-bevægelsen. Det er en bog, der i det store og hele er vellykket.Først og fremmest er anslaget anderledes. Hun satser på viden – hovedparten af det materiale, der ellers ligger, er jo stærkt partisk: enten ligger fokus på tidligere medlemmers gruopvækkende beretninger om hjernevask og magt-hierarki, eller det ligger på stort set u-dokumenterede udtalelser fra bevægelsen selv.

Din side, min side og sandheden

Freya Skov citerer Christian Hedegaard for at have sagt, at der findes tre sider af en sag: din side, min side og sandheden. Det er en vigtig nøgle, ikke alene når det gælder Evangelist, men også tilsvarende bevægelser.
Et eksempel er spørgsmålet om, hvorvidt bevægelsens afvænnings-programmer er godkendt eller ej fra officiel side. Evangelist har således hævdet at være godkendt af Kriminalforsorgen, men nærmere efterforskning viser, at der dog kun er tale om en enkelt, specifik godkendelse af institutionen Vildkildegård til alternativ afsoning.
Meget afhænger som bekendt af øjnene, der ser.
Mere problematisk er Evangelists benægtelse af, at man bevidst opsøger misbrugere og hjemløse på Vesterbro for at tilbyde dem hjælp til afvænning. Dette dementeres udtrykkeligt af gadejurist Nanna Gotfredsen, der samtidig tager stærkt afstand fra Evangelists tilsidesættelse af almindelige, sundhedsfaglige principper.

Problemer med at hente informationer

Freya Skov kommer vidt omkring i sin bog. Meget af det vidste man nok i forvejen, men repetition er aldrig skade til: kontroverserne i Arnborg og Gørløse, påstået økonomisk udnyttelse af medlemmerne og den stærke tro på dæmonernes virksomme liv (med tilhørende uddrivelse) er klare gengangere.
Interessant er beskrivelsen af forfatterens mange problemer med at indhente erfaringer, kommentarer og informationer fra bevægelsen selv. Men bogen ender på en i og for sig positiv note: forfatteren sidder på en café i Hillerød med to af Evangelists fremtrædende medlemmer, og de beder: ”Kære Gud, lad Freya opleve din herlighed i sit liv, i sin familie, i sin økonomi, i sit helbred, med denne her bog” (s. 205).
Bogen ville have været tjent med at angive sine kilder mere præcist. Dermed ville læseren også bedre definitivt ud fra de brikker til et puslespil, der her gives, være i stand til at besvare spørgsmålet: Er Christian Hedegaard en frelsende engel – eller en religiøs forfører? Men ellers som nævnt en både velkommen og vellykket udgivelse.

Freya Skov:
Evangelist
Christian Hedegaard
– frelser eller forfører?
206 sider • 299 kr.
Documentas